"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

2019-10-12

Főpolgármester, kerületi polgármester, kerületi önkormányzati képviselő, és ezzel együtt nemzetiségi önkormányzati választás lesz 2019. október 13-án. 2024-ig most választjuk meg az önkormányzatok tagjait és a polgármestereket. Összegyűjtöttük, hogyan és kikre szavazhatunk kőbányai lakosként.


1. Miről szavazunk, és mi lesz az eredménye?

 • 5 évre választunk főpolgármestert, kerületi polgármestert, kerületi önkormányzati képviselőket.
 • Aki regisztrált nemzetiségi, az önkormányzati vezetők mellett nemzetiségi önkormányzati tagokat is választhat.
 • A választási törvény értelmében a megválasztott kerületi polgármester egyben a fővárosi közgyűlés tagja is lesz.
 • A megválasztandó kerületi Testület 17 tagú lesz: 12 egyéni választókerületi képviselőt lehet majd választani, de kőbányai mandátumot nem eredményező maradékszavazatokból, törvényben rögzített számítási módszer alkalmazásával, 5 kompenzációs listás képviselő is mandátumhoz fog jutni.

2. Ki vagy kik vehetnek részt a szavazáson?

 • A szavazáson minden nagykorú, Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár részt vehet, akivel szemben nem áll fenn törvényben szabályozott kizáró ok és (mozgóurnás szavazás kivételével) személyesen jelenik meg a szavazóhelyiségben.
 • Ebbe beletartoznak a magyarországi lakcímmel rendelkező olyan személyek, akik az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, vagy a menekült státuszt szerzett személyek is. Azaz (egyszerűsítve), ha van kőbányai lakcímkártyájuk, vagy azzal szinte teljesen megegyező tartózkodási engedélyük.
 • Ebből is látszik, hogy a lakcím nagyon fontos, ugyanis lehetőség nyílik a nem kőbányai állandó lakcímmel rendelkezőknek is Kőbányán szavazni. Ehhez 2019.06.26.-ig ugyanoda bejelentett kőbányai tartózkodási hellyel kell rendelkezniük, és hivatalosan át kell jelentkezzenek a tartózkodási helyük szerinti szavazókörbe, hogy részt vehessenek a szavazáson. 
 • Az átjelentkezés tehát csak egyetlen helyre irányulhat. Az átjelentkezési kérelmek beérkezési határideje október 9. 16 óra.

3. Hányféle szavazatom lesz?

 • Három személyre voksolhatunk (3 szavazólapon):
  - kerületi egyéni képviselőt választunk,
  - kerületi polgármestert választunk (kőbányán az ellenzék közös jelöltje Somlyódy Csaba),
  - illetve főpolgármester-jelöltre kell szavaznunk (az ellenzék közös jelöltje Karácsony Gergely).
 • Emellett a nemzetiségi névjegyzékben szereplők a helyi kisebbségi önkormányzatra is szavazhatnak.

4. Hol és hogyan zajlik a szavazás?

 • Szavazni október 13-án, vasárnap 6 órától 19 óráig lehet.
 • Alapesetben mindenki az állandó lakcímének vagy tartózkodási hely címének megfelelő szavazókörben köteles szavazni. A mozgásukban korlátozottak mozgóurnát is kérhetnek.
 • A Választási Iroda értesítő levélben elküldte, hogy ki melyik szavazókörben voksolhat. Aki nem kapott ilyen levelet, a kerületi választási irodához fordulhat. A szavazóköri beosztás az önkormányzat oldalán is megtalálható: http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news_attach/1593.jpg
 • Az önkormányzati választásnál a szavazókörben az azonosítás az első lépés. Ehhez érvényes arcképes igazolványra és lakcímkártyára lesz szükség!
 • Ezután megkapjuk a három lepecsételt szavazólapot és egy borítékot. A választáson tollat biztosítanak. A szavazófülkében egyedül tölthetjük ki a szavazólapokat.
 • A jelöltek neve melletti karikában elhelyezett, két egymást metsző vonal (tehát X vagy +) számít érvényes szavazatnak. Egy szavazólapon csak egyetlen jelöltre szavazhatunk. Ha egynél több X szerepel a lapon, az érvénytelen.
 • Ha elrontanánk az x-elést, kérhetünk új szavazólapot, de csak egy alkalommal. Szavazatunkat ezután saját kezűleg dobjuk a szavazókörben jól látható helyen álló urnába. A szavazat akkor is érvényes, ha nem borítékoljuk be előzetesen.

5. És ha nem tudok elmenni otthonról?

 • Aki egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazókörben, igényelhet mozgóurnát.
 • Ezt a helyi választási bizottságnál lehet megtenni
  -    levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9- én 16.00 óráig,
  -    személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
  -    2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig.
 • Ha valaki ezt a határidőt lekési, vagy épp a hétvégén ficamodik ki a bokája, még mindig igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben a választás vasárnapján, azaz október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni (meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel), hogy otthonában keressék fel.

6. Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e szavazni?

 • A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.
 • A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.
 • Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

7. Szabálytalanságot tapasztaltam a választás során. Mit tehetek?

Ebben az esetben kifogást lehet benyújtani az illetékes választási bizottsághoz:

 • a Helyi Választási Bizottság dönt:
  - a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
  - minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási bizottság illetékességi területét érinti.
 • a  Nemzeti Választási Bizottság dönt:
  - azon kifogásokról, amely nem tartozik a helyi választási bizottság hatáskörébe,
  - a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.
 • A kifogásnak tartalmaznia kell
  - a jogszabálysértés megjelölését;
  - a jogszabálysértés bizonyítékait (kivéve médiaügyben);
  - a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -  postai értesítési címét;
  - a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

8. Hány napon belül lehet kifogással élni?

 • A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a feltételezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon belül megérkezzen az illetékes választási bizottsághoz.

 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Helyi Választási Iroda,

Budapest - Kőbánya, 1102, Szent László tér 29.

Telefon: +36-1/433-8100.

Hírek