"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

Polgáraira figyelő önkormányzást Kőbánya további leépülésének elkerülésére!

2018-08-13
Kőbánya jó irányban mozdult meg. És ezt most nem arra értem, hogy „szédületes a fejlődés", hanem arra, hogy egyre több kerületi polgárnak lett elege a kőbányai hatalmi arroganciából, abból a „hatalmi vakságból", amelynek a drogosokat, a balhés és ordenáré közállapotokat – Kőbánya egyre gyorsuló leépülését - köszönhetjük. Jómagam az MSZP képviseletében emiatt is láttam neki a helyi Fidesz elleni, tetterős és határozott közös fellépés létrehozásának. Hogy ez az irány megmaradjon, ahhoz szükség van a polgáraira odafigyelő, párbeszéden és nézőpontok vitáján nyugvó, továbbra is a polgárai önrendelkezését szolgáló, szabad önkormányzati rendszerre is. Ez pedig a további leépüléshez vezető helytartóságot elutasító pártok és tetterős, polgári önrendelkezési jogaikat megtartani kívánó civilek közös fellépésével oldható meg.

(Fotó: illusztráció Forrás: Momentum)

Hónapokkal ezelőtt, még az országgyűlési választási kampány idején mondotta volt Kedves és Szeretett Vezetőnk, hogy hamis az a hír , miszerint a kormány felszámolná az önkormányzatiságot, a helyi hivatalokat. Egyfelől ez azért nehezen hihető el, mert saját kormányának egyik minisztériuma készített egy olyan munkaanyagot, amiben konkrétan a „feleslegessé váló helyi hivatalok megszüntetése” kitétel szerepel, másfelől azért, mert éppen Fidesz-körökből szivárognak a tényleg a bezárásra utaló információk.

Az egyik ilyen, hogy Budapest teljes kormányzati gyámság alá kerülhet: ha ugyanis a jelenlegi főpolgármester nem indul újra 2019 őszén, akkor a fővárosi önkormányzat afféle „segédhivatal” lesz, élén a kétévente egymást váltó kerületi polgármesterekkel. Ez már csak azért is valószínűsíthető, mert ugye a főváros legfontosabb ügyei (fejlesztés, beruházás, finanszírozás stb.) már most nem a Városház utcában dőlnek el, hanem a Budapest-ügyi államtitkárságon.

Vagyis összességében a 2019-es lehet az utolsó szabad, de súlyosan egyoldalú választás – ez azt is jelenti, hogy még mindig veszélyben van a ma ismert hivatalos Kőbánya –, ám még mindig lehet innen visszaút!

Ahogy Budapest lezüllesztése a Kedves Vezetőnk hatalmon maradásának érdekében történik – hogy ne legyen erős társadalmi felhatalmazással rendelkező ellenzéki főpolgármester és ne legyenek ellenzéki/civil polgármesterek, akik a társadalmi elégedetlenséget felerősíthetik és egy későbbi parlamenti választáson érvényesíthetik –, úgy a lezüllesztés helyben csak D. Kovács Róbert egyéni ambícióinak, hatalmi vágyának kielégítését is szolgálja, ahogy minden egyéb, 2010 óta zajló intézkedése is.

Kőbányán a Fidesz 2010 óta egy látszatdemokratikus rendszerben, a polgármestert hivatalosan is egyszemélyi döntéshozóvá felkenve olyan helytartóságot hozott létre, amelyik a polgári önrendelkezés egyik alapintézményének, az önkormányzásnak a demokratikus alapjait lehetetlenítette el.

A fideszes abszolút többség gombnyomogató biodíszletként – választópolgárait is becsapva – többször is tanújelét adta annak, hogy sem javaslatokkal nem áll elő a polgárai képviseletében, és semmiféle ellenőrzést nem kíván gyakorolni a városvezetés felett, még emberséget próbára tevő esetben sem. A korlátlan hatalmú városvezetés pedig tökéletes alkalmatlanságáról tanúságot téve, az elmúlt 8 évben fejlesztés helyett, jobb esetben, „helyben járatja" a kerületet. Ami fejlesztés volt, azt nem helyben javasolták és alkották meg, biztosították hozzá az anyagi feltételeket. Súlyos pénzekért „fejlődési propagandába" kezdtek a kerületben, amit most már el is hisznek és maguk valósnak gondolnak. (Ekkora forrásokkal az ellenzék pártjai és a felelősen gondolkodó civilek közel sem rendelkeznek, tehát nincs is reális esély arra, hogy ilyen mértékben mutassák meg az ezzel szembeni hétköznapi való világot.)

Sokmilliárdos döntéseket hoznak Kőbányával kapcsolatban valahol távol és hivatalos rákérdezés esetén a vezetésnek ezekhez az ügyekhez „semmi köze nincs" vagy "nincs ráhatása". Mint ahogy a problémák kezelésére sem. Sajnálatos példa erre a Bihari út 8/c bontásának elrendelése, ami milliárdos vagyonvesztést jelent a kőbányai polgárok számára. Minden érdemi konzultáció nélkül 6 óra volt hagyva arra, hogy egy komoly következményekkel járó döntést át lehessen tekinteni.

Akárhányszor szóltam, interpelláltam, figyelmeztettem a polgármestert és a gombnyomogató fideszes többséget arra, hogy az önkormányzat lényege a polgárok akaratának valódi képviselete lenne – nézőpontok vitája formájában –, nagyképű kioktatást, „elmúltnyolcévezést", komcsizást és bicskanyitogató stílusú személyeskedést kaptam.

Ennek a túlhatalomnak és emiatti érdektelenségnek az eredménye most már a hétköznapokban is – sajnos – a polgárai által is nagyon érezhetővé vált: egyre gyorsuló ütemben épül le a kerület.

A hozzá nem értés és a valóságos problémákat élből elutasító, azt bagatellizáló, eljelentéktelenítő hozzá állás, hárítás miatt még katasztrófálisabb lenne Kőbánya állapota. Hogy ez nem így van, az a fennhatóságuk alá tartozó apparátus hivatalnokainak szakmai hozzáértésének köszönhető. Ennek viszont árnyoldala is van: a szükségesnél nagyobb mértékben „engedték rá” ezzel Kőbánya polgáraira a "formalizáló", "hatásköröző" és mindent hárító bürokráciát. Gyakorlatilag felmentették magukat a polgáraik problémáira való odafigyelés és intézkedés kötelessége alól, aminek következtében komolyan elszabadult a rendetlenség a kerületben. Drogosokat, drogelosztókat, hajléktalanokat, közterületi ocsmányságokat, a változatlanul komoly „balhés” állapotot tapasztal minden helybéli, aki nyitott szemmel járja a kerület utcáit és nem a mindent szépnek és jónak láttató propagandának hisz.

Szerencsére ez a néphülyítés Kőbányán nem igazán jött be, ahogy látom, tapasztalom, egyre nagyobb és jelentősebb az elégedetlenség a „demokrati-kuss” berendezkedés ellen. Jó látni, hogy már nem csak én próbálok az ellen küzdeni, hogy a helyi (túl)hatalom nem a polgárok érdekében és főleg nem értük tette a dolgát, és ezt immár mások is érzékelik. Egyre szélesebb nyilvánosságot kapnak azok a manipulálatlan fotók és videók, amelyek a kőbányai áldatlan állapotokat mutatják be Újhegytől a Népligetig – és bár egyes vezetők igyekeznek ezeket jelentékteleníteni, személyeskedéssel negligálni, ezzel a magatartással sokkal inkább csak olajat öntenek a tűzre, inkább magukra haragítják a helyieket.

Merthogy ami van, az ellen konkrétan kellene cselekedni, megoldásokat kellene találni éppen a kőbányai polgárok érdekében. Egy legalább 400 fős hivatali apparátus van ezért is fizetve Kőbányán!

Az igazi, tartósabb megoldás az önkormányzás valódi lényegéhez való visszatérés: a helyi polgárok életének támogatása a jelentősebb rájuk figyeléssel, amely ugye kikényszeríti a több nézőpontú, tényszerű vitákat a képviselő-testületben (is). Ehhez pedig a 8+2 éves D. Kovács-helytartóságot és a „demokrati-kuss” berendezkedést le kell váltani!

Úgy látom, a valódi demokráciára egyre nagyobb az igény Kőbányán, egyre többen látnának aktív és cselekvőképes személyeket – a gombnyomogató, a polgármester hatalmi gőgjeit kiszolgáló képviselőkkel szemben – a városházán. És már szerencsére vannak ilyen „bevállalós” emberek és pártok! Jómagam az MSZP képviseletében emiatt láttam neki a helyi Fidesz elleni, tetterős és határozott közös fellépés létrehozásának. Ez pedig a további leépüléshez vezető helytartóságot elutasító pártok és aktív, polgári önrendelkezési jogaikat megtartani kívánó valódi civilek közösségét jelenti.
Tehát a most következő őszi kőbányai időközi önkormányzatiképviselő-választáson és persze egy év múlva is a tettre kész, a változást képviselő személy(ek)re érdemes voksolni, hogy el tudjuk kerülni Kőbánya további leépülését!
Hírek