"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

Otthont és Jövőt Kőbányán!

2019-09-25


OTTHONT ÉS JÖVŐT KŐBÁNYÁN!
Egy teljes életre való, igényes Kőbánya akcióprogramja


Az otthon az nem csak egy hely, hanem egy érzés: biztonságban vagyok, jól érzem magam, rend és rendezettség, harmónia vesz körül. Ugyanilyennek kell lennie a környezetünknek is.

De mit ér a rendezett környezet, ha az emberhez méltó élet biztosításához nincs, vagy kevés lehetőség áll rendelkezésre. Ha nincs valaki vagy valami, aki vagy ami közre tud működni abban, hogy ez ne így legyen. Aki ügyel a polgáraira, támogatja és szükség esetén védelmet nyújt.

Az otthonossághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy láthassunk folyamatosan továbblépési lehetőségeket, anyagi- és magánéleti stabilitási esélyeket. Hogy érezni tudja mindenki, hogy van valaki vagy valami, amelyik kézzelfoghatóan megbízható lehetőségeket generál a nyugodtabb, nyűgöktől mentesebb, kiszámíthatóbb jövőt jelentve.

Ez a mi önkormányzatunk. Nem „helytartóság”. Egy hétköznapi életéhez valamennyi polgárának elsősorban támaszt nyújtó pártfogó.

Tehát az akcióprogramunk keretében a problémák megoldásával párhuzamosan átformáljuk az önkormányzat működését. Hogy mindenkinek Kőbánya az otthont és a jövőt jelenthesse egyben.

A mi önkormányzatunknak tehát mindenhez köze van és kötelessége is azzal foglalkozni, ami a kőbányaiaknak fontos.

A tervszerű változáshoz ezért először az égető problémák, valamint azok következményeinek a leltárával, az abból következő megoldandókkal és rendbetételhez hozzálátás megoldásmódjának a meghatározásával kezdünk. Ezt követően térünk rá a konkrét megoldásmódokra: az igényességi fordulat 6 pontjára.

A.  Az égető problémák -

Röviden összefoglalva: drog, drogosok, közterületi csúfságok, nyelvelharapós utak, szemét és szemetesség, balhésság és egyre elviselhetetlenebb repülőgépzaj.

Mindezt az igénytelenségpárti fidesz szabadította rá a maga teljességében a kőbányaiakra.

A következők várnak tételesen megoldásra az Otthont és Jövőt Kőbányán! programom lépéseivel:

Mindenhol jelenlévő, érzékelhető problémák

 • lakásállapotok
 • drogosok
 • biztonság
 • szemét közterületen és szállítás
 • utak állapota
 • közterületi csúfságok
 • repülőgépzaj
 • balhés kerület

Az érzékelhető problémák következményei

 • lecsúszó kerület
 • jelentőségét vesztő kerület
 • nem az emberek problémáival foglalkozó önkormányzat
 • mindent hárító városvezetés
 • nincs gazdája szinte semminek
 • fejlesztés címén milliárdokat öntöttek értelmetlenül a földbe, miközben a kerület felkészületlen a társadalmi változásokra, a várható fővárosi fejlesztésekre és a gazdasági változásokra

B.  A problémaokozók

 • A tudatos, távlati cél nélküli, fejlesztésnek nem nevezhető renoválgatások eredményeképpen Kőbánya sem közterületeivel, sem a működésmódjával nem lett felkészítve a várható közigazgatási, térségfejlesztési- és fejlődési, valamint társadalmi mozgásbeli változások kezelésére, de főként az itt lakók hasznára fordítására.
 • A lassan évtizedes napi problémákon sem tudott vagy akart úrrá lenni – lakásállapotok, biztonsági helyzet, drog/drogosok, közterületi csúfságok, szemét, utak állapota, és az eszkalálódott repülőgépzaj.
 • Az elmúlt 9 év alatt a fideszes városvezetés mintegy előkészítette a központi kormányzati gyámság alá helyezését a kerületnek. Egyszerűen átjátszotta a kőbányai polgárok vagyonát kormány és kormányközeli zsebekbe. Pedig ennek a vagyonnak a polgárokat kell szolgálnia és gyarapítania.
 • Ezzel Kőbányát az önkormányzatokat felszámoló fideszes terv előírásainak megfelelően a külső kerületek közé száműzte, miközben potenciálját és lehetőségeit tekintve a belső kerületek közé tartozik.
 • A fideszes vezetés valójában magára hagyta a polgárait a napi privát gondjaik megoldása mellett a változatlanul rájuk engedett közterületi problémákkal való személyes megküzdésre kényszerítéssel.

C.  A problémák megoldását és egy polgárait szolgáló önkormányzat létrehozását lehetővé tevő megoldásmód

A problémák megszűntetésének és egy igényes fordulat végrehajtásához egy

 • polgárait szolgáló vízióval és küldetéssel rendelkező,
 •  proaktív,
 • szervezetten működő,
 • folyamatosan bővülő saját bevétellel rendelkező,
 • autonóm Kőbányát

 alakítunk ki.

Ha mi kormányozhatjuk Kőbányát…

akkor egy olyan, saját lábán álló kerületté alakítjuk, amelyik eszközeivel és lehetőségek kínálatával az itt élők és gazdálkodók gondtalanabb és egészségesebb életét szolgálja.

Azaz Kőbányát a kőbányaiak szolgálatába állítjuk!

Ezt úgy érjük el, hogy…

1.  A kőbányaiak helyzetét jól ismerő, az itt élők és gazdálkodók boldogulását kiemelten támogató, partner önkormányzatot működtetünk.

2.  Minden helyi hozzáértőt és erre vállalkozót szervezetten bevonunk a várost érintő fontosabb döntések előkészítésébe és ellenőrzésébe.

3. A kőbányaiak életlehetőségeinek javítására helyi- és országos lehetőségeket hasznosító, kezdeményező- és támogató szervezeti egységet állítunk fel.

4.  Helyi erősségekre alapozó városfejlesztési programot indítunk Kőbánya tudatos fellendítésére, a jelenlegi kiszolgáltatottság felszámolására.

5.  A legmodernebb eszközökkel, anyagiakkal- és szervezéssel biztosítjuk a rendet és fegyelmet.

6.  A lemaradásban lévő ügyeket – utak, járdák rendbetétele, építése, közterületek alakítása, gondozása, városközpont kiépítése, lakásprogram indítása - a lehető leghamarabb megoldjuk.

Ha megfelelő felhatalmazást kapunk a választóktól, a következő 6 pontos akcióprogrammal látunk neki egy igényességi fordulatnak Kőbányán.

 

D. A 6 pontos akcióprogramról

Egyre aggasztóbb, hogy a fideszes 9 év teljhatalom és korlátlan intézkedési lehetőségek mellett évekkel rövidebb élet vár egy kőbányaira, mint akár csak a szomszédos Zuglóban. Hogy az önkormányzat az emberekkel való foglalkozás helyett betont és követ temet a földbe koncepciótlanul és üres propagandalózungokkal fényezi önmagát. Viszont mindent, ami probléma, leráz magáról „hatáskör és jogszabályi kötelezettség” hiányára hivatkozva.

Kőbányán eluralkodott az igénytelenség, és a többségnek kényszerből ezt el kell fogadnia. A kirakathelyszínek kivételével szemét, kosz, bűz, drogosok, „nyelvelharapós” utak és balhésság jelzik a gazdátlanságot. A Fidesz az igénytelenség konzerválásával és mindent hárításával felszámolhatóvá tette Kőbányát. Mi az igényes többséget képviseljük: velük együttműködve vissza akarjuk adni Kőbányát a helybelieknek, továbbá rendbe akarjuk szedni és teljes életre valóvá kívánjuk alakítani.

 

Somlyódy Csaba

polgármesterjelölt

 

1. Teljes életre való Kőbányát!

Egy teljes életre való Kőbányát állítunk a kőbányaiak szolgálatába.

Lakni, dolgozni, szabadidőt eltölteni egyben, Kőbányán! Az út ehhez: lakásprogram, mindenkinek szóló lakásfelújítási program, helyi, jól fizető munkahelyek, tervszerű kerületfejlesztés, vállalkozás- és befektetés-ösztönzés. Részletesen...

2. Igényes Kőbányát!

Igényes, belső Budapesthez szorosan kapcsolódó kerületté alakítjuk Kőbányát.

Az út ehhez: szakértők közreműködésével a közterületi csúfságok felszámolása, a gazdátlanság megszűntetése, a rászorulóknak személyes védelmi rendszer, lakókörzeti közrendvédelmi rendszer működtetése a rendőrséggel közösen, út- és közlekedésfejlesztés. Továbbá könyörtelen harcot indítunk az illegális szemetelők ellen, és minden eszközt bevetünk a repülőzaj elviselhető mértékűvé tételére. Részletesen...

3. Kőbánya legyen Budapest motorja!

Kőbányát Budapest szolgáltatásipari pólusává fejlesztjük.

Az út ehhez: Kőbánya korábbi ipari adottságait hasznosító, jól fizető munkahelyeket megfelelő mennyiségben kínálni tudó gazdaságfejlesztésbe kezdünk, elsősorban a szolgáltatásiparra koncentrálva. Mindezt befektetés-ösztönző- és helyi vállalkozásfejlesztési programmal is megtámogatjuk. Részletesen...

4. Nem maradhat fejlesztés hasznosítatlanul!

A Kőbányán létrejött, alkalmas fejlesztéseket a kőbányaiak hasznára fordítjuk.

Bármilyen forrásból valósul is meg, nagyobb volumenű beruházás kapcsán – Fradiváros a Népligetbe, operaházi bázis, közlekedési múzeum, S1 terület, Liget téri intermodális csomópont, 2-es metró-HÉV átkötés, metróbevezetés Kőbányára, vasútfejlesztés, főpályaudvar-fejlesztés – minden esetben megkeressük a kőbányaiak hasznára fordításának lehetőségét. Részletesen...

5. Kőbánya támasza legyen polgárainak!

Az emberekre odafigyelő, nyugodt életet szolgáló lehetőségeket fejlesztünk.

Az út ehhez: elesetteknek, rászorulóknak, időseknek az eddigi támogatások fenntartása, Kőbánya számára fontos emberek és ügyek támogatása, aktív gyermek-, felnőtt- és idősoktatási támogatás (– pl. gyerek ne kerüljön ki úgy az iskolából, hogy nem tud úszni), öntömjénező propaganda- és személyikultusz-mentes, hasznos tájékoztatás. Részletesen...

6. Elérhető közelségbe a közügyeket és a közösségi életet!

Házhoz visszük a közélet, a kultúra és a művelődés lehetőségeit.

Az út ehhez: részönkormányzatokat hozunk létre a főbb településrészeken, hogy minél könnyebben tudják az ott lakók befolyásolni az életüket meghatározó döntéseket. Minden jelentősebb döntés előtt kikérjük a kőbányaiak véleményét. Helyben közösségi házakat vagy tereket alakítunk ki, ahol az önkormányzattal együtt helyet biztosítunk a közösségi, közéleti és kulturális élethez és folyamatosan el is látjuk kínálati tartalommal. Részletesen...


E. 6 pontos akcióprogram Kőbánya igényessé formálásához - részletesen

 

1. Teljes életre való Kőbányát!

Egy teljes életre való Kőbányát állítunk a kőbányaiak szolgálatába.

Lakni, dolgozni, szabadidőt eltölteni egyben, Kőbányán! Az út ehhez: lakásprogram, mindenkinek szóló lakásfelújítási program, helyi, jól fizető munkahelyek, tervszerű kerületfejlesztés, vállalkozás- és befektetés-ösztönzés.

 • A legfontosabb valódi életvédő célunk megvalósításához a lehető legközelebb kívánjuk vinni a kőbányaiakhoz a mindennapi élet lehetőségeit. Kőbányát egy olyan hellyé kívánjuk formálni, ahol közel a jólfizető munkahely a lakásokhoz és nem kell a szabadidő eltöltéséhez sem messzire menni. Kevesebb kötelező utazás, kevesebb idegesség, kevesebb károsanyag – ez az igazi életvédő megoldás. Ha nem a város másik végére kell járni vagy messzebbre dolgozni, akkor nem idegeskedéssel és utazással kell az időt tölteni, ha kevesebbet kell utazni, akkor több időt lehet otthon tölteni, többet lehet foglalkozni a gyerekekkel vagy azzal, amit szívesen csinálnak. És főleg kevesebb az esély a bűnözőknek. Ez kihat a közterek biztonságra is.

Lakhatás, lakásmegújítás

 • Első lépésként a lakhatás feltételein kívánunk javítani. Önkormányzati lakásoknál nekilátnunk a lakásállomány folyamatos lecserélésének, azoknak a megszűntetésének, amelyek már állati tartózkodásra is alkalmatlanok.
  Helyettük olyan bérlakások kialakítása irányába lépünk, amelyek kulturált elhelyezést biztosítanak.
  Így továbbra is kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a bérlakások esetében a kategóriák megmaradjanak. Tehát legyen a szociális rászorultság alapján kiutalható és legyen olyan, amit piaci alapon ki lehet venni. A piaci alapon bérbeadottak bevételét a felújítása és a költségeken túlmenően a szociális jellegű lakásoknak a dolgaira kívánjuk fordítani.
 • A nyugodt élethez emberhez méltó lakáskörülmények kellenek. A kőbányai lakásállomány pedig nem a legjobb állapotban van. Ezért elindítunk egy mindenkinek járó lakásfelújítási programot. Lakásmegújításra és folyamatos lakáskarbantartási kiadások támogatására nyitnánk lehetőséget – erőnkhöz mérten.
 • 2010 előtt Kőbánya élenjárt új építésű bérlakás programjával. Megvizsgáljuk az újraindításának a lehetőségeit és ha lehet, új bérlakások építésével is számot vetünk egy, a lakhatási problémák megoldását célzó programcsomagban.
 • A sokéves lemaradásban lévő lakhatással kapcsolatos ügyeket – mint a MÁV Telep – mindenki számára megnyugtató módon le kívánjuk zárni.
 • A komplex lakhatási programunk részeként a meglévő lakások mellett figyelmet fordítunk az új építésű lakások számának növelésére is, hogy minél többen érezzék tartósan otthonuknak Kőbányát. Hogy minél több kőbányai tudjon „régiből újba” költözni úgy, hogy továbbra is Kőbányán marad. Meg fogjuk vizsgálni, melyek azok a területek, amelyeket infrastrukturálisan elő kell készíteni arra, hogy esetleg lakóparkok jöjjenek létre. A lehetőségek mellett felkészülünk arra is, hogy feladatunk lesz a lakóparkokhoz kötődő önkormányzati szolgáltatások színvonalának biztosítása.

  Jól fizető helyi munkahely, vállalkozásösztönzés

 • Kőbánya lehetőségeinek és hagyományainak megfelelően olyan üzleti háttértámogató fejlesztésbe és működéstámogatásába kezdünk, amely eredményeképpen nagy számban képesek a benne résztvevők munkahelyeket kínálni tartósan a kőbányaiak számára. Olyat, amelyik már a 21. század technológiáján alapszik, és jórészt az üzleti szolgáltatások körébe tartozik. Ilyen a „tradícionális” gyógyszeripar, de ezen kívül elektronika, IT, logisztika.

  Tervszerű kerületfejlesztés

 • Mivel súlyos a lemaradás, legelsőként útfelújítási programot indítunk, amelynek keretében, felmérést követően, állapot függvényében a legrosszabb és nagyforgalmú utakkal kezdve útmegújításba kezdünk – a fővárossal is közösen.
 • Felmérjük, majd ezt követően egy átfogó járda felújítási- és akadálymentesítési programot hirdetünk meg. Egyrészt az időseknek, mozgásukban korlátozottaknak, másrészt a modern városi közlekedési eszközökkel való, szinte gyalogos közlekedés támogatására. Hogy a lakosság közelébe vitt lehetőségek elérése se okozzon kényelmetlenséget.
 • Kőbánya főbb területi egységein, a lehető legegyszerűbb elérésű közösségi- és közéleti alcentrumokat alakítunk ki.
 • Előkészítjük Kőbánya otthonok-munkahelyek-szabadidős terek-forgalom alapú, életvédelmi („zöld”) szempontú térségfejlesztési tervét, amely alternatívákat tud felmutatni a jövőbeli fejlesztésekhez, célirányos területhasznosításhoz, területalakításhoz.  Kiemelten megvizsgáltatjuk a Mázsa tér, a BULAV terület, a Liget tér és az S1 terület komplex, összefüggő hasznosítását. Mindezt azért, hogy egy többfunkciós, ugyanakkor igényes városközpont kialakításába bele tudjunk kezdeni. Ami az önkormányzat számára sem csak építési, beruházási feladat.
 • Későbbi kőbányai környezetrombolást és környezetterhelést csökkentő fejlesztések megalapozásaként, ökorendszerű („zöld”) mintaprogramba kezdünk a Rákosi réteknél. Új építésnél és korszerűsítési feladatoknál a napenergia, földenergia, víztisztítás és további környezetterhelés csökkentő megoldások Kőbánya szerte használhatóvá tétele miatt. Ezzel is tovább erősítve az életvédelmet.
 • Kőbánya kinőtte a régi Városházát. További bővítése lassan elkerülhetetlen. Ebben a ciklusban megtesszük az előkészületeket a bővítésére.  Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy egy új, korszerű résszel egészüljön ki, vagy estlegesen egy új Városháza létesüljön a volt likőrgyár területén, vagy a bánya utcai iskolához kapcsolódóan.
 • A folyamatos és önkormányzat részéről kezdeményező lakossági kapcsolattartás támogatására a lehető legrövidebb idő alatt kisebb korlátozásokkal, megszakításmentesen működő, de szabadon elérhető internetet építünk ki.
 • A lehető legrövidebb idő alatt aktualizáljuk és frissítjük a kerület különböző területeinek a rendezési terveit és az építési szabályait.
 • Áttekintjük és a fejlesztési főirányhoz és részprogramokhoz szükséges módosításokkal korszerűsítjük Kőbánya vagyongazdálkodását.
 • A lemaradásban lévő ügyeket a lehető leghamarabb megoldjuk.

  Kedvtelés, szabadidő eltöltés

 • Felmérjük és megvizsgáljuk a parkok szolgáltatási kapacitásait és kínálati lehetőségeit, az elmúlt évek koncepció nélküli kirakatberuházásainak a teljes életre valóságot szolgáló, komplex hasznosítására.
 • Az érdekeltek bevonásával újra szabályozzuk a parkok, zöldterületek különféle célú használatának lehetőségeit és az emberek védelmét.
 • Közös érdekek és megoldások megtalálásával, folyamatos fórum működtetésével és intézkedésekkel elkezdjük rendezni a kisállattartók (kutyások, macskások) és a nem állattartók közötti ellentét feloldását a mindenkinek járó mozgásszabadság biztosításával.
 • Felülvizsgáljuk és hatékonyabbá tesszük a közterületek fenntartását és gondozását.
 • Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fiatalok számára vonzó legyen Kőbánya és ne a lázadás maradjon az egyetlen közösségi forma.
  Ifjúsági programot hirdetünk, amely keretében tervezetten támogatjuk és inspiráljuk az ifjúsági kulturális, közéleti, szakmai vagy hobbi jellegű szerveződéseket/önszerveződéseket. Ehhez helyet, hátteret és szakapparátust biztosítunk, hogy ne csak a park meg az utca maradjon nekik, hogy minél előbb a közösségi élmény része legyenek a fiatalok életének.
 • Az önkormányzat fő feladatának tekintjük a tömegsport támogatását. Ennek keretében jobban kinyitjuk a sportpályákat a tömegsport felé. Hogy az iskolai sport foglalkozásokon túlmenően az iskolai infrastruktúra (focipályák, tornatermek stb.) lakossági használata intenzívebb lehessen anélkül, hogy különösebben nagy anyagi áldozatokat követeljen a kőbányaiaktól.
 • Vissza kívánjuk állítani annak a lehetőségét, hogy az általános iskolából kikerülő kőbányai gyerekek mindegyike tudjon úszni.
 • Velodromot – nem földhányásokat - építünk a fiataloknak.
 • A Kőbányai Önkormányzat feladata ugyan nem elsősorban az élsport támogatása, de sportkoncepció összeállítását követően erre is lehetőséget teremtünk. Elsősorban a diák-ifjúsági sportoknak, a jövő utánpótlás sportolóinak a megtalálásának és versenyeztetésének.
 • Tovább folytatjuk azt a megkezdett munkát, ami az utóbbi két évben elindult a Kőrösiben. Egyrészt a minőségi, másrészt pedig a szórakoztató kulturális események kőbányai igényekhez alakított kiegyensúlyozott kínálatának a megtartásával, továbbfejlesztési lehetőségének biztosításával. Folyamatosan támogatjuk olyan sajátos, akár új kulturális formáknak a megjelenését, ami a mostani kulturális-szakmai munka újdonságai.
 • Kiemelten kezeljük és biztosítjuk a feltételeket az önszerveződő, közösségi szempontból jelentős közösségek számára.
 • Elindítjuk a Kőrösi felújítását-megújítását. Előre láthatóan az elkövetkező öt évben nem sikerül teljesen felújítani, de mindenképpen, minden évben pénzt fordítunk az épület folyamatos, de részenkénti felújítására. Az önerő biztosítása mellett elindulunk országos és uniós pályázatokon a minél teljesebb finanszírozás megszerzéséért.
 • Megkezdjük a Helytörténeti Múzeum továbbfejlesztését – elsősorban szolgáltatási oldalról. Megfelelő színvonalon biztosítjuk a megjelenését az interneten és folyamatossá tesszük a várostörténeti túrák elérhetőségét.
 • Kiemelten támogatjuk a helyi művészek megmutatkozási lehetőségeit. Törekszünk arra, hogy a rendezvényeinken ne kívülről jövő, hanem helyi művészek közreműködését vegyük igénybe.

2. Igényes Kőbányát!

Igényes, belső Budapesthez szorosan kapcsolódó kerületté alakítjuk Kőbányát.

Az út ehhez: szakértők közreműködésével a közterületi csúfságok felszámolása, a gazdátlanság megszűntetése, a rászorulóknak személyes védelmi rendszer, lakókörzeti közrendvédelmi rendszer működtetése a rendőrséggel közösen, út- és közlekedésfejlesztés. Továbbá könyörtelen harcot indítunk az illegális szemetelők ellen, és minden eszközt bevetünk a repülőzaj elviselhető mértékűvé tételére.

 • Az otthon az nem csak egy hely, hanem egy érzés: biztonságban vagyok, jól érzem magam, rend és rendezettség, harmónia vesz körül. Ugyanilyennek kell lennie a környezetünknek is. De mit ér a rendezett környezet, ha az emberhez méltó élet biztosításához nincs, vagy kevés lehetőség áll rendelkezésre. Ha nincs valaki vagy valami, aki vagy ami közre tud működni abban, hogy ez ne így legyen. Aki ügyel a polgáraira, támogatja és szükség esetén védelmet nyújt.  Az otthonossághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy láthassunk folyamatosan továbblépési lehetőségeket, anyagi- és magánéleti stabilitási esélyeket. Hogy érezni tudja mindenki, hogy van valaki vagy valami, amelyik kézzelfoghatóan megbízható lehetőségeket generál a nyugodtabb, nyűgöktől mentesebb, kiszámíthatóbb jövőt jelentve. Hogy lehetnek és kielégíthetők az igényei.
  EZ A MI ÖNKORMÁNYZATUNK.
 • Az itt élők nem alvóvárosban, peremkerületben, pláne nem ipari városban akarnak élni. Ennek az igénynek a megvalósítására Kőbányát egy olyan hellyé kívánjuk formálni, ahol az elvárásoknak megfelelő, mégis közel a jólfizető munkahely a lakásokhoz és nem kell a szabadidő eltöltéséhez sem messzire menni.
 • Mivel 9 év teljhatalma sem volt elég a legégetőbb helyi problémák megoldására, haladéktalanul nekilátunk a lemaradásban lévő ügyek rendbetételének a helyben érdekeltek és szakemberek közreműködésével.
 • A legmodernebb eszközökkel, anyagiakkal- és szervezéssel biztosítjuk a rendet és fegyelmet.
 • Forszírozzuk a legfontosabb közös fővárosi gondok (szemét, repülőgépzaj, forgalom) megoldását.

  Közterek, utak

 • Kiemelten és gyorsreagálású szervezeti egységgel támogatva foglalkozunk a közterületek biztonságával és állapotával. Drog, drogosok, hajléktalanok, közterületi csúfságok felszámolása fókusszal.
 • Megoldásokat alakítunk ki az érdekeltekkel közösen az emberek, kisállatok, autók, közlekedés, parkolás konfliktushelyzetek feloldására és felszámolására.
 • Mivel súlyos a lemaradás, legelsőként útfelújítási programot indítunk, amelynek keretében, felmérést követően, állapot függvényében a legrosszabb és nagyforgalmú utakkal kezdve útmegújításba kezdünk – a fővárossal is közösen.
 • Felmérjük, majd ezt követően egy átfogó járda felújítási, akadálymentesítési- és biztonságosabbá tevő programot hirdetünk meg. Egyrészt az időseknek, mozgásukban korlátozottaknak, másrészt a modern városi közlekedési eszközökkel való, szinte gyalogos közlekedés támogatására. Hogy a lakosság közelébe vitt lehetőségek elérése se okozzon kényelmetlenséget.
 • Felülvizsgáljuk és egy erre a feladatra létrehozott külön szervezeti egység támogatásával hatékonyabbá tesszük a közterületek fenntartását és gondozását.
 • Kőbánya rendelkezik a legnagyobb zöld felülettel. Felmérjük és megvizsgáljuk a parkok szolgáltatási kapacitásait és kínálati lehetőségeit, az elmúlt évek koncepció nélküli kirakatberuházásainak a teljes életre valóságot szolgáló, komplex hasznosítására.
 • Az érdekeltek bevonásával újra szabályozzuk a parkok, zöldterületek különféle célú használatának lehetőségeit és az emberek védelmét.
 • Folytatjuk a parkok, kültéri bútorok, felszerelési tárgyak korszerűsítését, megújítását.
 • Aktívan ellenőrizzük és továbbfejlesztjük a parkokat, erre alkalmas köztereket, hogy még jobban szolgálják a pihenés- és felüdülést.
 • Továbbra is minőségi módon fenntartjuk és fejlesztjük a sportolást, vagy csak aktívabb testmozgást biztosító helyeket és eszközöket. Folytatjuk a futókörök és bicikliutak építését.

  Köztisztaság, szemét és szemétté válás megelőzése

 • Teljes egészében átvilágítjuk a szemétszállítás kialakult rendszerét Kőbányán és ennek megállapításaira alapozva helyi szemétkezelési koncepciót állítunk össze. Ez alapján éves intézkedési tervekben rögzített lépésekkel elkezdjük a szemétanarchia felszámolását.
 • Kifejezetten forszírozzuk a kommunális szemét, a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének javítását. Ugyanakkor programot indítunk a szemétté válás megelőző módszerek összegyűjtésére és elterjesztésére.
 • A jelenleginél jóval szigorúbban és rendszerbe szedetten (fővárossal-hivatalos szervekkel összehangoltan) kívánunk fellépni az illegális szemetelőkkel és közveszélyt okozó szemétfelhalmozókkal szemben. Zéró toleranciát hirdetünk az illegális szemétlerakókkal szemben. Akit tetten érünk vagy sikerül megállapítani a kilétét, azt feljelentjük rendőrségen. A Közterület Felügyelet jelenleginél hatékonyabb, kiemelt fontosságú feladatává tesszük.

  Közbiztonság, elérhető közelségbe kerülő rendőrség és személyi riasztórendszer

 • Kőbányán alapvetően a rendőrség ellátja a feladatát. De fontos azt tisztázni, hogy a legbonyolultabb rendőri szakmai feladatot igénylő kerület ez. Hiszen itt minden megtalálható. Az átmenő forgalom, a pályaudvarok, a buszpályaudvarok, a jövő-menők, a sok agglomerációból bejövő, a szegény környezet. Itt számos olyan probléma van egyszerre jelen, ami a rendőrségnek nehézséget okoz. Ezért kiemelten támogatjuk továbbra is a rendőrség munkáját a lakhatási támogatás mellett a technikai felszereltség javítására biztosított forrásokkal.
 • Ugyanakkor új elemként lakókörzeti közrendvédelmi rendszer működtetésébe kezdünk a rendőrséggel közösen 12 helyi serif-iroda létrehozásával és működtetésével. Ezzel teljes Kőbányára kiterjesztjük ezt a speciális körzeti megbízotti rendszert, azért, hogy a lakosok látható és tudható napi kapcsolódási lehetőséget kapjanak a rend hivatalos őreihez. Ehhez anyagi hozzájárulással, illetve az adott környékben nem csak irodával, hanem esetleg bérlakással is támogatjuk a folyamatos jelenlétet. Ezzel is erősíteni kívánjuk a gyorsabb és hatékonyabb bűnüldözést, ugyanakkor sokszorosára kívánjuk javítani a visszatartó erőt.
 • A lakókörzeti közrendvédelmi rendszer részeként a Közterület Felügyelet esetében is nem csak a parkolási problémák szankcionálását erősítjük, hanem az illegális szemétlerakások visszaszorítása mellett az észlelhető és folyamatos köztéri jelenlétet, mint visszatartó erőt.
 • A lakókörzeti közrendvédelmi rendszer részeként áttekintjük és rendszerbeillesztetten újraszervezzük a Polgárőrség munkáját. Olyan településrészeken, ahol nincs vagy kevés a polgárőr, ott támogatjuk a megszervezését. Emellett serif-irodához kapcsolódóan megoldatjuk a vezénylésüket, és ezt az önkéntes szolgálatot a továbbiakban is támogatjuk.
 • Egy „okos asszisztens” telefonos applikációt hozunk létre, amelynek segítségével az okostelefonok egyben a kőbányai hétköznapi élet hasznos támaszai lesznek. Ebbe épített rapid megoldással, minden kőbányai számára biztonsági problémák esetén gyors-segítség lehetőségét biztosíttatjuk.
 • Egyedülállók, időskorúak, mozgásukban korlátozottak számára az „okos asszisztens” lehetőségén túl lehetőséget biztosítunk otthoni elektronikus személyi védelemmel való ellátásra kerületi riasztórendszer keretében.

  Drog, drogosok

 • Kiemelten és haladéktalanul nekilátunk a kőbányai drogválság felszámolásának. Ebben a szakemberek és érdekeltek közreműködésével, immár szakanyagok birtokában működőképes reagálórendszert hozunk létre. Felerősítjük és az eddiginél aktívabban mi magunk működtetjük a KEF-et.

  Környezetünk védelme, megóvása

 • A legfontosabb valódi életvédő célunk megvalósításához a lehető legközelebb kívánjuk vinni a kőbányaiakhoz a mindennapi élet lehetőségeit. Kőbányát egy olyan hellyé kívánjuk formálni, ahol közel a jólfizető munkahely a lakásokhoz és nem kell a szabadidő eltöltéséhez sem messzire menni. Kevesebb kötelező utazás, kevesebb idegesség, kevesebb károsanyag – ez az igazi életvédő megoldás.
 • Továbbra is ügyelünk arra, hogy ne csökkenjenek a zöld területek Kőbányán.
 • Megfelelő előkészítés és alternatív lehetőség egyértelmű kizárása esetén adunk csak engedélyt fák kivágására.
 • Csatlakozunk a minden születő gyerek után 1 fát ültető mozgalomhoz.
 • A repülőgépzaj és környezetszennyezés ügyében az érdekeltekkel való tárgyalás és megoldás forszírozása mellett megvizsgáljuk alternatív, kipróbált nemzetközi megoldások alkalmazásának a lehetőségeit.
 • Mi tényleges zéró toleranciát hirdetünk a parlagfű ellen.
 • Későbbi kőbányai környezetrombolást és környezetterhelést csökkentő fejlesztések megalapozásaként, ökorendszerű („zöld”) mintaprogramba kezdünk a Rákosi réteknél. Új építésnél és korszerűsítési feladatoknál a napenergia, földenergia, víztisztítás és további környezetterhelés csökkentő megoldások Kőbánya szerte használhatóvá tétele miatt. Ezzel is tovább erősítve az életvédelmet.

  Közösségi élet

 • Az érdekeltekkel és szakemberekkel közösen rendszerszintű megoldást adunk különféle társadalmi- és élethelyzet szerinti emberek problémáinak megoldására, esetleg már meglévő konfliktusok felszámolására.
 • Közös érdekek és megoldások megtalálásával, folyamatos fórum működtetésével és intézkedésekkel elkezdjük rendezni a kisállattartók (kutyások, macskások) és a nem állattartók közötti ellentét feloldását a mindenkinek járó mozgásszabadság biztosításával.
 • Felülvizsgáljuk és a legújabb magyar- és nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, az érdekeltekkel közösen újratervezzük a közösségben az állatok tartására vonatkozó szabályokat.
 • Támogatjuk a kőbányai történelmi egyházak hitéleti tevékenységét. Valamint a sajátos egyházi művészet bemutatkozási lehetőségeit: orgonaestek, zenei bemutatkozások, képzőművészeti bemutatkozások.

3. Kőbánya legyen Budapest motorja!

Kőbányát Budapest szolgáltatásipari pólusává fejlesztjük.

Az út ehhez: Kőbánya korábbi ipari adottságait hasznosító, jól fizető munkahelyeket megfelelő mennyiségben kínálni tudó gazdaságfejlesztésbe kezdünk, elsősorban a szolgáltatásiparra koncentrálva. Mindezt befektetés-ösztönző- és helyi vállalkozásfejlesztési programmal is megtámogatjuk.

 • Kőbánya tradícionálisan iparinak tartott kerület, amely ipar az elmúlt 30 évben jelentősen csökkent. Ma már inkább üzleti kerületnek lehet nevezni. A még mindig meglévő technológiai és ez a jelentősebb arányú üzleti háttér komoly potenciált hordoz. Már most is jelentős, de a továbbiakban még jelentősebbé akarjuk tenni ezt az üzleti centrum jellegét. Azt akarjuk, hogy Kőbánya legyen Budapest motorja, azaz a főváros üzleti életének meghatározó és élterülete. Ezért első lépésként, a szerves fejlődés során kialakult adottságot tudatos, tervszerű fejlesztés tárgyává téve, Kőbányát Budapest szolgáltatásipari pólusává fejlesztjük.

  Helyi munkahely fejlesztés és megtartás támogatása

 • Az átfogó gazdaságfejlesztési célunknak megfelelően, Kőbánya lehetőségeinek és hagyományainak megfelelően olyan üzleti háttértámogató fejlesztésbe és működéstámogatásába kezdünk, amely eredményeképpen nagy számban képesek a benne résztvevők munkahelyeket kínálni tartósan a kőbányaiak számára. Olyat, amelyik már a 21. század technológiáján alapszik, és jórészt az üzleti szolgáltatások körébe tartozik. Ilyen a „tradícionális” gyógyszeripar, de ezen kívül elektronika, IT, logisztika.
 • Munkahelyteremtés szempontjából, konvertibilis szakmák tanulása szempontjából, pénzkereseti lehetőségek szempontjából (hiszen ezek a jobban fizető szakmák) az említett „iparágaknak” a minél nagyobb bevonása, ide csábítása a feladatunk. Ezzel is egy jövő nemzedéknek megteremteni azt a lehetőséget, hogy itt éljenek hosszabb távon.

  Befektetésösztönzés és vállalkozástámogatás

 • Az átfogó gazdaságfejlesztési célunknak megfelelően kiemelten és szervezeti egységgel megtámogatva helyi gazdaságélénkítő- és befektetésösztönző programot indítunk.
 • A helyi kis- és középvállalkozásfejlesztés keretében informális inkubátor programot indítunk.
  Ennek részeként helyi vállalkozói közösség kialakításába kezdünk, hogy Kőbányán belül egy helyi együttműködési- és beszállítói szerveződést tudjunk létrehozni és működtetni.
 • Mivel a legnagyobb számban a mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatnak embereket, a vállalkozásfejlesztés mellett helyi munkahelyvédelmi program keretében foglalkozunk az arra érdemes, krízishelyzetbe került vállalkozások patronálásával is. Hogy ezek ne tönkre menjenek, hanem aki ígéretes, az lehetőséget kapjon arra, hogy egy átmeneti periódus után újra termelhessen. Az információkat és hozzáértőket biztosító lehetőségek mellett Vállalkozói Krízisalapot hozunk létre.

  Szolgáltatásipari fejlesztés, területek és infrastruktúra előkészítésével

 • Kőbányán – mivel kulcskérdés a különböző munkahelyek teremtése, de főleg megtartása - elsősorban a szolgáltató szférának a bővítése szükségszerű az egész lakosság ellátása másrészt a termelő vállalatok ellátása szempontjából. Ennek a tudatos fejlesztésében és támogatásában nagyok még a hiányosságok és ezért állítjuk elsőként fókuszba a helyi szolgáltatásipar fejlesztési támogatását.
 • Mivel a szolgáltatások tekintélyes része leginkább irodai-, raktár-, üzlethelyiség igényű, a támogatási rendszerünkön belül átalakítjuk a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodást. A passzív kiszolgálás helyett aktív, egyre eredményesebb megtelepedést szolgáló, akár megkeresést is alkalmazó formában. Kiemelten kezeljük, szervezzük és támogatjuk a lakossági szolgáltatásokat és szolgáltatókat – a lakosság elégedettségének javítására.
 • A Liszt Ferenc Repülőtér közelsége és az ottani egyre bővülő áruforgalom miatt elindítjuk a Kőbányai Ipari Park tovább bővítését. Ugyanígy egy átfogó logisztikai támogató programba szedetten felmérjük a lepusztult vagy használaton kívüli területeket, ottani és odavezető meglévő utak állapotát, terhelhetőségét, esetleges építési igényt és megterveztetjük a legkevésbé környezetterhelő megközelíthetőségeket. Ezt követően a befektetésélénkítő és vállalkozásfejlesztési programunk keretében közreműködünk a megfelelő színvonalú folyamatos használat biztosításban.
 • A fejlesztési programunk részeként a környezetszennyező vagy nagy környezetterhelést okozó tevékenységeket visszaszorítjuk. Használhatósági kritériumokra is bekalibrált terület-regisztert hozunk létre a pillanatnyilag használaton kívüli vagy potenciálisan használhatóvá tehető területekről, azok infrastruktúrájáról és szabályozott keretek között biztosítjuk a hozzáférést és hasznosítást.

4. Nem maradhat fejlesztés hasznosítatlanul!

A Kőbányán létrejött, alkalmas fejlesztéseket a kőbányaiak hasznára fordítjuk.

Bármilyen forrásból valósul is meg, nagyobb volumenű beruházás kapcsán – Fradiváros a Népligetben, operaházi bázis, Közlekedési Múzeum, S1 terület, Liget téri intermodális csomópont, 2-es metró-HÉV átkötés, metróbevezetés Kőbányára, vasútfejlesztés, főpályaudvar-fejlesztés – minden esetben megkeressük a kőbányaiak hasznára fordításának lehetőségét.

 • Bármilyen forrásból valósul is meg, nagyobb volumenű beruházás kapcsán – Fradiváros a Népligetben, operaházi bázis, közlekedési múzeum, S1 terület, Liget téri intermodális csomópont, 2-es metró-HÉV átkötés, metróbevezetés Kőbányára, vasútfejlesztés, főpályaudvar-fejlesztés – minden esetben megkeressük a kőbányaiak hasznára fordításának lehetőségét.

  Közlekedést érintő állami-fővárosi fejlesztések

 • Kőbánya régi-új gondja az inkább csak károsító átmenő forgalom, akár autóforgalomról akár vasutakról beszélünk. Ez utóbbiak fizikailag is korlátok közé szorítják a terület- és közlekedésfejlesztést – nagy területeket vonnak ki a hasznosíthatóság alól és nehéz a rendbentartásuk, szűkítik a be- és kilépési lehetőségeket. Állami-fővárosi közreműködéssel ezekre a vasutakra újabb városi közlekedési megoldást kívánunk megvalósítani, mivel ezeken keresztül 10 perc alatt elérhető csaknem a belváros. Mivel minden alapinfrastruktúra adott (bár komolyabb felújításra szorul), metrószerű helyiérdekű vagy s-bahn típusú közlekedési eszközök forgalomba állításával csökkentenénk a kerület forgalmi zsúfoltságát. Az önkormányzatunk ennek az ajánlatának a forszírozásával, támogatók szerzésével és megoldásmódok javaslatával lépne fel.
 • Ugyanúgy állami-fővárosi fejlesztés a közúti-vasúti átjárók kiváltása. Kőbánya elemi érdeke valamennyi pillanatnyilag forgalomlassító és gyakran veszélyes – kiemelten a Kőér utca – Vaspálya utcai átjáró – alagúttal vagy pedig a vasút felett átívelő híddal való helyettesítése. Arra törekszünk, hogy amikor - akár a fővárosi vagy akár országos - tárgyalások folynak ez ügyben, elérjük, hogy Kőbányán minél több ilyen ponton úgynevezett átemelő pontok legyenek.
 • A vasutak helyzetének rendeződéséig megvizsgáljuk, hogy hol lehet még viszonylag kis befektetéssel keresztirányú utcákat (akár többet) nyitni, ahol a forgalom levezetődik és nem pedig feltorlódik egy-egy ilyen csomópontnál.
 • Időbeli közelisége miatt aktívan kívánunk részt venni az Illatos körút és annak a Bihari úton történő folytatásának előkészítő szakaszában, amely az eddiginél még nagyobb forgalmat terel rá Kőbányára.
 • Területi és szintén időbeli közelsége miatt részt kívánunk venni a Liszt Ferenc Repülőtér forgalmi fejlesztésével kapcsolatos tervezés és előkészítés folyamatában, mert első szakaszként Kőbánya viseli a megemelkedett forgalom következményeit és megfelelő lehetőségek nélkül leginkább hátrányait.
 • Állami-fővárosi-önkormányzati együttműködés keretében kezdeményezzük az eddig lemaradásban lévő, Liget tér intermodális csomóponttá átalakítását (vasút, villamos, autóbusz közlekedés együttes megoldását szolgálja), de ezt szorosan a kibővített S1 területnek a hasznosításával együtt.
  Kiemelten megvizsgáltatjuk a Mázsa tér, a BULAV terület, a Liget tér és az S1 terület komplex, összefüggő hasznosítását. Mindezt azért, hogy egy többfunkciós, ugyanakkor igényes városközpont kialakításába bele tudjunk kezdeni. Ami az önkormányzat számára sem csak építési, beruházási feladat.
 • A jövőre vetítve előkészülünk esetlegesen a metró Kőbányai behozatalára, amelyre a Hév-2. Metró összekötésének tervéhez kapcsolódóan látszik lehetőség
 • Ehhez megfelelő tervező és előkészítő munkák szükségesek, ebben az ötéves periódusban ki fogjuk dolgoztatni azokat a tanulmányokat, amelyek alternatívákat tudnak felmutatni a megnyíló lehetőségek hasznosítására.

  Településrészeket érintő és már meglévő állami-fővárosi fejlesztések

 • Területi érintettségünk és időbeli közelsége miatt részt kívánunk venni a Népligettel szemben építtetendő sportcsarnok előkészítő munkálataiban és a kivitelezés ellenőrzésében mivel komoly hatással lesz a Zágrábi út környékére.
 • Utólagosan ugyan, de hasznosíthatósági tanulmányokat készíttetünk a Közlekedési Múzeum és az Operaházi Csarnok működésének következtében megnyíló saját lehetőségek számbavételére és megvalósítására.

5. Kőbánya támasza legyen polgárainak!

Az emberekre odafigyelő, nyugodt életet szolgáló lehetőségeket fejlesztünk.

Az út ehhez: elesetteknek, rászorulóknak, időseknek az eddigi támogatások fenntartása, Kőbánya számára fontos emberek és ügyek támogatása, aktív gyermek-, felnőtt- és idősoktatási támogatás (– pl. gyerek ne kerüljön ki úgy az iskolából, hogy nem tud úszni), öntömjénező propaganda- és személyikultusz-mentes, hasznos tájékoztatás.

 • Folyamatosan monitorozzuk a környezeti, gazdasági, szociális- és területfejlesztési változásokat és információs- és lehetőség generátor hálóval igyekszünk megvédeni a kőbányaiakat a várható veszteségektől.
 • Önálló szervezeti egységgel, többcsatornás elérésmóddal (elektronikus-személyes) és inkább lehetőségkínálattal direkt kapcsolatot kínálunk minden kőbányainak.
 • Megtartjuk és továbbfejlesztjük az eddigi önkormányzati támogatási formákat.
 • „Minden kőbányainak járó” támogatási formát vezetünk be. Elsőként egy lakáskarbantartási támogatásformát.
 • Aktív kőbányai helyi gyermek-, felnőtt- és idős oktatási támogatást indítunk.
 • Minden, Kőbánya, a lakosság érdekében fontos feladatot ellátó számára – mint most a tűzoltók, rendőrök, egyéb közfeladat ellátók - többféle kiemelt lakhatási támogatást nyújtunk.
 • Befejezzük az értelmetlen sikerpropagandát és hasznos, a hétköznapi életben használható, érdemi tájékoztatássá alakítjuk.
 • Egy „okos asszisztens” telefonos applikációt hozunk létre, amelynek segítségével az okostelefonok egyben a kőbányai hétköznapi élet hasznos támaszai lesznek. Direkt kapcsolati és biztonsági lehetőségekkel.
 • Bár az iskolai oktatás feladata elkerült az önkormányzattól, továbbra is aktívan támogatjuk az iskolások tanórákon kívüli tevékenységeit. Folytatni kívánjuk az általános iskolákban a „régi hagyományokat”.
 • Vissza kívánjuk állítani annak a lehetőségét, hogy az általános iskolából kikerülő kőbányai gyerekek mindegyike tudjon úszni.
 • Fenntartjuk és továbbfejlesztjük a különböző diáksport körökkel való együttműködést.
 • Aktívabbá, gyakoribbá és gyerek-ifjúság specifikusabbá kívánjuk fejleszteni és működtetni a drogprevenciót.
 • Továbbra is ügyelünk arra, hogy az óvodák az eddigi meglévő magas színvonalat meg tudják tartani. Kiemelt önkormányzati feladatnak tartjuk továbbra is az óvodák infrastruktúrájának - épületeinek, kiszolgáló létesítményeinek - a folyamatos korszerűsítését, építését, másrészt az óvodai felszerelések bővítését, cseréjét.

6. Elérhető közelségbe a közügyeket és a közösségi életet!

Házhoz visszük a közélet, a kultúra és a művelődés lehetőségeit.

Az út ehhez: részönkormányzatokat hozunk létre a főbb településrészeken, hogy minél könnyebben tudják az ott lakók befolyásolni az életüket meghatározó döntéseket. Minden jelentősebb döntés előtt kikérjük a kőbányaiak véleményét. Helyben közösségi házakat vagy tereket alakítunk ki, ahol a részönkormányzattal együtt helyet biztosítunk a közösségi, közéleti és kulturális élethez és folyamatosan el is látjuk kínálati tartalommal.

 • Képletesen - házhoz visszük, pontosabban elérhető közelségbe az önkormányzatot, a saját ügyekbe beleszólás és a hétköznapi élet jobbításának lehetőségeit, a közösségi élet és művelődés lehetőségeit. Konzultatív felületeket tartunk fenn a folyamatos vélemény-, panasz- és javaslatközlésre az interneten. Szervezeti egységgel támogatjuk a lakossági kapcsolatok mellett lehetőségek összegyűjtését és célirányos eljuttatását az érdeklődő kőbányaiakhoz.

  Közösségi terek és élet településrészenként, benne részönkormányzatokkal

 • Közösségi tereket hozunk létre a nagyobb településrészeken, ahol a közélet, közösségi élet és művelődés fórumaihoz helyet, folyamatos ajánlatokat és működtetést biztosítunk.
 • Településrészi részönkormányzatokat hozunk létre, a közösség meghatározó személyiségei, a helyi civilszervezetek és a lakók hivatalos bevonására a döntéshozatalba.
 • Folyamatosan támogatjuk olyan sajátos, akár új kulturális formáknak a megjelenését, ami a mostani kulturális-szakmai munka újdonságai. Amely egyrészt kamara jellegű előadásoknak a kivitelét jelenti kisebb terekre adaptálva, másrészt kulturális önszerveződést generálva lehetővé teszi, akár színjátszó szakkör, akár társasjáték kör vagy bármilyen ilyen típusú gyűjtő és egyéb közösségeknek a kialakulását. Tehát városrészenként egy szervezettebb, másrészt egy inkább önszerveződő közösségi élet beindítását támogatjuk ezeken a helyeken.
 • Kiemelten kezeljük és biztosítjuk a feltételeket az önszerveződő, közösségi szempontból jelentős közösségek számára.
 • Sok egyedülálló ember, idős ember él Kőbányán. Nagy részüknek a nagyobb távolságokra való eljutása nehézségekbe ütközik, szinte csak a lakókörnyezetében találkoznak emberekkel. A közösség hiánya miatt gyakran magányosak és rosszabb az egészségi állapotuk, mint azt az életkoruk indokolná. Ugyanakkor a közelükbe került közösségi tér lehetőséget ad a közösségben való megjelenésre, ahova biztonsággal oda lehet menni, lehet feladat, van beszélgetőtárs. Támogatjuk az ilyen életrevaló közösségi nyugdíjasklubok létrehozását és folyamatos működtetését, programokkal ellátását.
 • Bár nemrég nyílt meg, megkezdjük a Helytörténeti Múzeum továbbfejlesztését – elsősorban szolgáltatási oldalról. Megfelelő színvonalon biztosítjuk a megjelenését az interneten, feladatául szabjuk a gyűjteményi állandó kiállítás mellett kisebb, tematikus vagy a közösségi ház településrészének megfelelő kamarajellegű kiállítások összeállítását.

  Kézügybe kerülő lehetőségek

 • Egy „okos asszisztens” telefonos applikációt hozunk létre, amelynek segítségével az okostelefonok egyben a kőbányai hétköznapi élet hasznos támaszai lesznek. Direkt kapcsolati és biztonsági lehetőségekkel.
 • A folyamatos és önkormányzat részéről kezdeményező lakossági kapcsolattartás támogatására a lehető legrövidebb idő alatt kisebb korlátozásokkal, megszakításmentesen működő, de szabadon elérhető internetet építünk ki.
 • Befejezzük az értelmetlen sikerpropagandát és hasznos, érdemi tájékoztatássá alakítjuk.
 • Folyamatosan konzultálunk a kőbányaiakkal, ugyanakkor minden nagyobb volumenű változás előtt kikérjük a lakosság véleményét.

 


 

Hírek