"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

Kutya-ügy: él-e a polgármester a tartós rendezés lehetőségével?

2016-04-25
Kézzelfogható közelségbe került a híres-hírhedt kutyakitiltó rendeletrész jogi megoldása, már csak az kell, hogy erre a polgármester és a jegyző is rábólintson. Még időben meg lehet tenni ezt a lépést.„Egyvalamire nagyon jól rávilágított a múlt szombat délelőtti kutyás demonstráció, amelyhez kőbányai lakosként és kutyagazdaként – és még csak véletlenül sem önkormányzati képviselőként, hovatovább, politikusként – magam is csatlakoztam két, drága ebemmel együtt: arra, hogy valami nagyon nincs rendben!

Nincs, hiszen az a közel ötszáz ember, akik aláírták a június elsejétől érvényes kutyakitiltó rendeletszakasz visszavonását követelő petíciót, és a polgármester vagy nem tudják, vagy nem akarják érteni egymást; elbeszélnek egymás mellett. Stílszerűen szólva: mindenki köti az ebet a karóhoz! Előbbiek számára elfogadhatatlan, hogy azt a szabályozást, amit nélkülük hoztak meg, azt rájuk akarják erőltetni, utóbbi pedig meg van arról győződve, hogy ez a szabályozás minden szabályozások legjobbika, és ezért egyáltalán nem kívánja sem módosíttatni, sem visszavonatni. És nem látszik az a közös nevező sem, amely mindkét fél számára elérhető minimum volna.

Pedig csak úgy lehetne ebből a helyzetből jól kijönni, ha mindenki enged valamennyit, és hosszú távon is működőképes és betartható „kutyás jogszabályt” alkotna a képviselő-testület.

Mivel a polgármester is a felelős kutyatartás híve – legalábbis ezt hangoztatja hónapok óta – és a demonstrációt szervező, mint látható volt, kellő társadalmi támogatottságot maguk mögött tudó civil társaságok is ugyanennek a hívei, lenne értelme az értelmes párbeszédnek. Persze ezt kvázi a nulláról lenne jó kezdeni. Azaz legelső lépésben a kitiltó rendeletszakaszt szerencsés lenne hatályon kívül helyezni. Ameddig pedig közös megoldás nem születik, ne legyen egyénileg senki büntetéssel fenyegetve!

Nem szeretnék a „megoldóember” szerepében tetszelegni, de tettem egy, a rendezésre irányuló kísérletet. Bár mögöttem nincs olyan jogi és egyéb apparátus, mint amekkora a polgármester számára rendelkezésre áll, és mint képviselő is korlátozva vagyok, mivel bármilyen rendelet- vagy határozati javaslatot is csak a jegyzőn keresztül terjeszthetek be, mégis egy komplett, az ügyet elősegítő rendeleti és határozati javaslatot nyújtottam be.

Ebben arra teszek javaslatot, hogy a testület a kitiltó részt helyezze hatályon kívül, és szeptember 30-ig a városvezetés dolgozza ki – az érintett civil társaságok érdemi bevonásával egy munkacsoportban – a felelős állattartást és közterületi állatjelenlétet, valamint a betartásához elengedhetetlen önkormányzati feltételeket részletesen (gazdák jogai, kötelezettségei, engedett és tiltott tevékenységeik, hivatal hatósági feladatai, szankcionálás típusai, mértéke stb.) leíró és szabályozó rendeletet.

Mert ha egy ilyet közösen, hangsúlyozom, közösen alkotunk meg, akkor egyfelől senki nem érezheti magát rosszul, senki nem panaszkodhat a másikra, hogy miért értetlenkedik, másfelől világos lesz, hogy kinek mihez kell alkalmazkodni, kinek mit kell betartani és betartatni.

Ez a lépés még időben, a májusi képviselő-testületi ülésen megtehető. A jogi lehetőség tehát adott…”
Hírek