"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

Forintosított kutyaszar, avagy rámennek a lére

2016-06-16

Látványosan összefügg néhány helyi intézkedés több kormányzati, központosító intézkedéssel. Nem véletlen ugyanis, hogy a kőbányai önkormányzat alkalmanként már elkezdett keménykedni és szigorúan kilátásba helyezni a renitens kutyatulajdonosoknak a „sétáltatási” bírságot.


Nemrég nyilvánosan is írásbeli kérdést intéztem a polgármesterhez, amiben, többek között az iránt érdeklődtem, hogy a június 1-én életbe lépett kutyakitiltási passzushoz kapcsolódó büntetések milyen tarifabesorolás alapján alkalmazandók Kőbányán. A tájékoztatás ismételten "nem teljeskörű"-re és "igen-hivatalosra" sikerült.

Még jó, hogy találtam a neten egy bejegyzést, amely a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetőjére hivatkozik, és felsorol néhány esetet a büntethető kategóriákból és ezek mértékéről. Ilyen az illegális zöldterület-használat 30 ezer forintos büntetési tétele, a visszaesők akár 200 ezres tétele, a póráz nélküli kutyasétáltatás 5-150 ezer forintos tétele (itt nincs helyszíni bírság), vagy a kutyapiszok össze nem szedése utáni büntetés. Számos tételnél van jelezve, hogy a közterület-felügyelőnek nincs mérlegelési jogköre. Csak reménykedni tudok, hogy a polgármester által ígért csodakiadványba – amelyben minden bizonnyal pontosan fel lesznek tüntetve a kijelölt útvonalak, amiken meg lehet közelíteni az európai színvonalú, nagyszámú szabad és bekerített kutyafuttatókat, az elérhető eb-játékokat, -itatókat, -vécéket, meg mindent, amit a kutyatulajdonosoknak a rendelet és számos ígéret alapján tudniuk kell – belefér e tarifák felsorolása is.

Csak félénken jegyzem meg, hogy az ígérethalmaz bejelentése óta több hét is eltelt, a rendelet életbe lépett, de eddig európai színvonalon csak a tiltó táblákat sikerült kihelyezni a közparkokba. De ne legyek telhetetlen, ugye! Bár a kutyák számára a problémát nem sikerült megoldani, a tiltó táblák igen színvonalasak: néhol több „nem szabad” szerepel rajtuk, mint az M7-es autópálya mellettieken Budapesttől a határig. Így aztán tetszőlegesen lehet büntetni a gazdákat.

Ez közigazgatási bíráság, ami – mint a kerület jegyzője kijelentette – a kerületi önkormányzathoz folyik be, és amiből akár újabb és újabb tiltó táblákat lehet majd kihelyezni és lehet tovább növelni a köznyelvben csak „Kovács-huszároknak” nevezett közterület-felügyelők létszámát is.

Szintén a felügyeleti vezetőtől származik az is, hogy a kutyafuttatók építésére már nem futná, mert ő azt javasolja, hogy ezt külön a kutyások finanszírozzák meg. Készítsenek saját forrásból terveket és adják be a polgármesternek, ha „kiérdemlik” (sic!), akkor engedélyezni fogja ezek saját költségen való megépítését, amelyet majd a kutyások fognak szintén saját költségen üzemeltetni, őriztetni, karbantartani. Nos, a neten leírtakból nem derül ki számomra, hogy ez az önkormányzat vezetésének hivatalos álláspontja az európai színvonalú kutyafuttatók létesítéséről, avagy egy felelős beosztású személy felelőtlen ötletbörzéje. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit szól ehhez a kerület első embere!

Elgondolkodtatott az is, hogy vajon miért csak a rendeletünk hatályba lépése kapcsán merült fel az önkormányzat vezetésében, hogy nincs tovább, mostantól betartatják szabályokat, és ha kell szigorúan büntetnek a „Kovács-huszárok”? Miért nem lépett fel ennyire határozottan a kormányrendelet életbe lépésekor? Gondolok itt arra, hogy több éve tulajdonképpen tilos közterületen póráz nélkül sétáltatni kutyát, tilos otthagyni a kutyapiszkot, és így tovább. Legutóbb fel is tettem a kérdést, hogy hova folyik be a büntetés a kormányrendelet megszegésekor, és hová ha a kutyatulajdonos a mi kerületi rendeletünket szegi meg. A jegyzői válasz szerint – mint fentebb is utaltam rá – az előbbinél „állambácsihoz”, utóbbinál viszont a helyi önkormányzathoz. E szerint az „állambácsinak” nem volt annyira sürgős saját költségen a büntetéseket beszedni, na de ha itt marad, az más. Akkor jöjjön a szigor, legyen vége a toleranciának.

Na, de miért is vált egyszeriben sürgetővé szinte minden kerületben a saját bevételi források növelése? Hisz’ az ugye nem létezik, hogy véletlenszerűen Újpesttől Kőbányáig, Pestszentimrétől a budai kerületekig egyszerre jutna eszébe az önkormányzatoknak ez?

És akkor olvasom, hogy a fideszes többségű parlament egy törvénnyel ismét drasztikusan megkurtította az önkormányzatok bevételét. Messzebbről indulva: évekkel ezelőtt az egészségügy átalakítása során a kórházakat elvették az önkormányzatoktól, a KLIK létrehozásával az oktatást is, és számos más helyi szintű feladatellátás központosításával egyidejűleg megnyirbálták az önkormányzatok állami hozzájárulását is. Erre írta annak idején a baloldalisággal nehezen vádolható Költségvetési Tanács, hogy „nehéz szignifikanciát felfedezni az elvont összeg nagysága és a feladatátcsoportosításból adódó költségek nagysága között”. Magyarán többet vontak el, mint az elvont feladatok nagysága. Persze az állam konszolidált jó néhány alaposan eladósodott önkormányzatot is – ezen önkormányzatok több mint 90 százaléka fideszes irányítású (volt) 2006 óta. Ezzel a szanálással megúszták a csődöt, de semmi sem kényszerítette őket a további takarékos gazdálkodásra.

Aztán mostanra végleg kipukkadt az egészségügy, összeomlott a KLIK-rendszer, fogyóban az önkormányzatok támogatása. Fidesz-forrásokból tudjuk, hogy a kormány einstandolásra készül az önkormányzatoknál. A megmaradt bevételekből szinte megszüntetik az állami hozzájárulást a KLIK legújabb átszervezéséhez kapcsolódó úgynevezett szolidaritási alappal (adóval), elvonva a pénzt a jól működő, akár budapesti kerületi önkormányzatoktól is. A bejelentett iskolai államosítással elveszik a megmaradt oktatási intézmények működési bevételeit, de itt hagyják a szerződéses kötelezettségek jelentős részét. Magyarán a tulajdon és az azzal járó kötelezettség marad az önkormányzatnál, de a vagyongazdálkodási feladatokat és bevételeket elveszik. Ezért állt le sok iskolában az önkormányzati felújítás. Ezért nem fog elkezdődni kőbányai oktatási intézmények jövőre tervezett felújítása (például Keresztúri úti iskoláé). Ezért lesz például bárkinek még nehezebb kibérelnie a kőbányai adófizetők pénzén is épült iskolai műfüves focipályákat.

Rebesgetik a parlamentben, hogy elveszik a gépjárműadó bevétel 80 százalékát és az idegenforgalmi adót is az önkormányzatoktól. De ez már több mint rebesgetés, hiszen készül a törvényjavaslat. Mi marad akkor? Nos, az önkormányzatok egyéb bevételei: a megemelt építményadó, az ingatlanadó, a parkolási övezetek kiterjesztése, a bírságok. Mást nem írok, mert nem akarok tippeket adni a kapuadóval, a szüzességi adóval, a füstadóval, a termőfa-adóval, a zöldfelület-adóval, a magassági adóval. A sor végtelen, mind a mi bőrünk – húzzák-húzzák, ki tudja hányadikat.

És tulajdonképpen erre rímel az egyik kőbányai alpolgármester írása a neten: „Majd megszokják és lenyugszanak, tudomásul veszik, mint a kutyakitiltó rendelkezést. Mit tudnak csinálni?”

TÉNY+

- Melyik bírság kinél marad - a jegyző válasza a májusi testületin feltett kérdésre
https://youtu.be/HQcwhy5qGjI
- A májusi testületin (2016.05.26) benyújtott (még ugyanaz nap elektronikusan is) írásbeli kérdés - válaszra 15 napot ad az SZMSZ
Kérdések (és a kihámozható válaszok):

 • Milyen kényszerítő eszközöket használhatnak, milyen szabályok mellett a közterület felügyelők?
  "A közterület-felügyelő kényszerítő eszközt- az arányosság követelményét szem előtt tartva- akkor alkalmazhat, ha az intézkedés alá vont magatartására, ellenszegülésének mértékére figyelemmel annak alkalmazása indokolt. Ilyen intézkedés azzal szemben lehetséges, aki az intézkedés során a közterület-felügyelő által jogszerűen adott utasításokat nem hajtja végre, magatartásával fizikai erőkifejtés útján is igyekszik az intézkedést megakadályozni, továbbá az intézkedő közterületfelügyelőre, illetve a támogatására vagy védelmére kelt személyre rátámad ."
 • Verhetik-e, megbilincselhetik-e jogszerűen az eljárás alá vontakat?
  "...felhatalmazása alapján a közterület-felügyelő feladatának jogszerű teljesítése során, amennyiben annak meghatározott feltételei fennállnak, kényszerítő eszköz alkalmazására jogosult.
  A kényszerítő eszköz a könnygázszóró palack, a rendőrbot és a bilincs, továbbá kényszerintézkedés a testi kényszer."
 • Hogyan élhet az intézkedéssel egyet nem értési jogával és tiltakozással az intézkedés alá vont a helyszínen és a hatóságnál?
  "Akinek jogát, jogos érdekét az intézkedés vagy kényszerítő eszköz használat sérti, panasszal fordulhat a rendőrséghez."
  "Amennyiben a szabályszegő magatartást tanúsító személy nem ért egyet a közterület-felügyelő intézkedésével, úgy jogosult a helyszíni bírságot nem elfogadni és a hatósági eljárás keretében mint ügyfél nyilatkozatot tenni. Tájékoztatom azonban, hogy a közigazgatási hatósági eljárás az ügyfél nyilatkozata nélkül is megindul. Tekintettel arra, hogy a közterület-felügyelő hivatalos személy, a jogszerű intézkedés alól az érintett nem vonhatja ki magát, továbbá személyazonosságát köteles igazolni. Amennyiben személyazonosságának igazolásával kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, úgy szabálysértési eljárás keretében akár 150 OOO Ft pénzbírságra is büntethető, vagy vele szemben 50 OOO Ft-ig terjedő szabálysértési helyszíni bírság szabható ki."
 • Létezik-e megismerhető szabálysértési tarifalista, amelyik nevesíti a különféle kihágásokat és a hozzájuk tartozó bírságok összegét, a hasraütés szerű bírságolás elkerülésére?
  "A bírságok mértékével kapcsolatos kérdésére tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felhatalmazása alapján a közterület-felügyelő a tetten ért, szabályszegő magatartást elkövető személlyel szemben, amennyiben a szabályszegést elismeri, közigazgatási helyszíni bírságot szabhat ki."
  "Amennyiben a helyszíni bírság kiszabásának lehetősége nem áll fenn, úgy a közterület-felügyelő hivatalból közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, melynek keretében közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A közigazgatási bírság mértéke természetes személy esetén 200 OOO Ft-ig terjedhet."
 • Mivel a feltételeket 5 hónap alatt sem sikerült a rendelet betartásához biztosítani, garantálja-e, hogy a nyilatkozatában elhangzott 2016.december 31-ig a szóban forgó parkokban nem büntetik a pórázos kutyasétáltatást az amúgy tiltott helyeken?
  NINCS ÉRDEMI VÁLASZ
  "a közterület-felügyelők - a fokozatosság elvének figyelembevételével - az intézkedési kötelezettségüknek eleget téve intézkedés alá fogják vonni a szabályszegést tanúsító személyeket."

A teljes kérdés itt olvasható

A teljes válasz itt olvasható

- A szabálysértésekről - nem túl biztatóan
(Törvényt hamisítottak - lebuktatták a Magyar Közlönyt a Kúrián
Napi.hu)
Kamu döntéseket hoznak a szabálysértési hatóságok

- Wittinghof Tamás, Budaörs polgármestere kendőzetlenül a törvényi einstandról - ami Kőbányát sem hagyja valószínűleg érintetlenül
ATV, Egyenes Beszéd

Hírek