"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

Bihari út 8/c: nem kizárható Kőbánya polgármesterének büntetőjogi számonkérhetősége sem

2018-02-05
Kőbánya jelenlegi polgármestere 2006 óta a hivatal vezetői közé tartozik. Ebből a közel 12 évből csak 2 évig (2008-2010 ősze) nem volt mögötte testületi többség. Az utóbbi években fokozatosan majd’ minden érdemi döntési hatáskört saját maga alá gyömöszölt. A szokásos „semmittevés” és „én mindent megtettem” jegyében a legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Bihari út 8/c ügyében ismét előadta a „tehetetlenül vergődő” hattyú halálát: alaptalanul vádaskodott, csúsztatott, félreinformált, a valóságot mutató tények figyelembe vétele nélkül. Engem pedig a Bihari úti fejleményekért közvetett és közvetlen felelősnek tüntetett fel. Pedig ha a dolgok mélyére nézünk, nem kizárt, hogy valamiféle büntetőjogi számonkérhetőség is előkerülhet éppen az ő felelőtlensége mellett.

(Képforás: Wikipédia) A felvétel 2010 januárjában készült a Bihari 8/c. egyik felújított lakóoldaláról

A legutóbbi testületi ülés témája volt Kőbánya legújabb botránya, a Bihari út 8/c alatti épület és lakóinak sorsa. Nem akarok most újabb értekezést tenni arról, hogy a magát humánusnak láttató önkormányzati vezetés mennyire nincs tekintettel az emberi sorsokra. És arról sem, hogy a tervbe vett dózerolással több százmillió forintot dobna ki a kukába is.

Sokkal inkább azokról a polgármesteri csúsztatásokról, félreinformálásokról, az igazság nem teljes kibontásáról fejteném ki észrevételeimet, amelyeket a testületi ülésen – annak időkeretei miatt – nem tudtam megtenni. Na meg voltam olyan nagyvonalú, és nem szerettem volna az ülésen a téma iránt jelentős számban személyesen érdeklődő Bihari úti lakóközösség, valamint az élő webes közvetítést figyelő közönség előtt megszégyeníteni Kőbánya „teljhatalmú urát”.

Követem az elhangzott „vádakat” felvetési sorrendben.

1 – „Ha járnék bizottsági ülésekre és tájékozódnék, nem beszélnék butaságokat e témában.” Ugye ezt arra fel mondta nekem a polgármester, hogy emlékeztettem a testületet, hogy ez ügyben tapasztaljuk annak negatív következményét, hogy a város vezetője magához vont majd’ minden döntési hatáskört, és a testület nem értesül időben a történésekről, egyúttal nem tud kontrollt gyakorolni a polgármester felett.

Az igazság ezzel szemben az, hogy kőbányai önkormányzati képviselőségem óta, azaz 2010 októbere óta három szakbizottságnak voltam a tagja – és ebből egy bizottsági tagsági munka után kapok/kaptam tiszteletdíjat, a másik kettőt lokálpatrióta elhivatottságból, ingyen végeztem –, és a hivatalos jelenléti ívek is tanúsítják, hogy az első és a második ciklusban is csak egy-egy bizottsági tanácskozásról hiányoztam. (Tehát nótórius hiányzónak és a képviselői munkát hanyagolónak beállítani engem vagy sima hazugság, vagy a polgármester nem nézte át az íveket, vagy rossz részvételi statisztikát mutattak neki a kollégái; egyik sem válna a dicsőségére…) De akárhogy is kutattam emlékeimben meg a bizottsági dokumentumokban, a Bihari út 8/c ügye nem volt napirenden. És ezeken a bizottsági tanácskozásokon a polgármester a legritkább esetben tette tiszteletét – pedig megtehette volna.

Továbbá a részletes tájékozódás hiányát számon kérni rajtam kissé pofátlan, éppen az egyenlőtlen erőviszonyok miatt. A kerület ügyeit – többek között a Bihariét – államtitkári nagyságú fizetéssel megtámogatva dönti el a polgármester, plusz a háttértanulmányok elkészítésében a közel 500 fős hivatali apparátus is segíti. Én pedig ugye nem főállású képviselő vagyok és nekem messze nincs ekkora szakértői csapatom. Többnyire kénytelen vagyok azokra a szűrt információkra hagyatkozni, amiket – akár ebben az aktuális ügyben is – a hivatali segéderők megosztanak velem és a képviselőtársaimmal; ha egyáltalán megosztanak…

2 – „Az én elvbarátaim hozták meg 2006-ban a Biharival kapcsolatos döntéseket. Az elvbarátaim nem közölték a lakókkal akkoriban, hogy a ház állapota rossz, hosszú távon menthetetlen. Az önkormányzat kétszer is feljelentést tett az ügyben az elvbarátaim ellen, de elutasította mindkettőt a hatóság.”

Kérdem én: mi közöm nekem más személyek 2006-ban meghozott döntéseihez még akkor is, ha azonos pártban voltak anno velem? Miért kellene nekem felelősséget vállalnom olyan döntésért, amit nem én hoztam meg?

Én 2006-ban a fővárosi közgyűlés tagja voltam, Budapest egészével foglalkoztam. Aztán 2010 októberében lettem kőbányai önkormányzati képviselő, utána jutottak el hozzám a Bihari úttal kapcsolatos részletesebb információk. Velem ellentétben a jelenlegi városvezető Kovács Róbert már
2002-2006 ősze, illetve 2006-2010 októbere között is a kerületi képviselő-testület tagja volt, hovatovább utóbbi ciklusban alpolgármesterként is ténykedett, kőbányai ügyekre – mindkét ciklusban – jóval nagyobb rálátása és hatásköre volt neki már akkor is, mint nekem jelenleg van.

Sőt, a jelenlegi alpolgármesterek közül Weeber Tibor mindkét említett ciklusban is testületi tag volt, Radványi Gábor az előbbi ciklusba késve került be, utóbbiban végig tag volt, tehát nekik is akkoriban nagyobb rálátásuk és hatáskörük volt a Biharira, mint nekem most.

Sőt, mintha a jelenlegi polgármester jótékonyan arról is „elfeledkezett” volna a monológja során, hogy a 2006-2010 közötti ciklusban 2006-2008 között a Fidesz és az – általuk oly’ sokszor szidott – SZDSZ két képviselőjének összefogása révén a testületben többségben volt az MSZP-frakcióval szemben. (A történeti hűség kedvéért: 2008-ban a SZDSZ már az MSZP oldalára állt át.) Tehát, bár akkoriban szocialista polgármester vezette a kerületet – Kováccsal alpolgármesterként kiegészítve –, az első két évben a Fidesz döntési helyzetben volt, a frakciónak minden lehetősége meg volt arra, hogy a Bihari úti felújítás kapcsán bármilyen büntetőeljárást kezdeményezzen. Akár testületileg, akár egyéni képviselői (Kovács, Weeber, Radványi) indítványra.

Kőbánya, láss csodát, akkor valamiért ezt nem érezték fontosnak, nem tették meg, „lapítottak”…

Ha annyira bűzlött valami a Bihari út körül már 2006 óta, Kovács és mostani alpolgármestertársai, valamint a teljes akkori Fidesz-frakció, erre hivatkozva - amikor többségben voltak - vajon miért nem kezdeményezték a felújításért felelős kerületi vagyonkezelő vezérigazgatójának idő előtti menesztését? Erre a cserére miért csak 2010 őszén került sor?

Ellenben én 2010-ben is, majd 2011-ben is szó nélkül megszavaztam, hogy igen, tegyük tisztába a Bihari úti ház ügyét, legyen vizsgálat, derüljön ki, ha valaki bűnös. Engem a legkevésbé érdekelt akkor, hogy a vélt bűnös baloldali avagy jobboldali kötődésű… Azt ugye most a polgármester is elismerte, hogy mindkétszer feljelentést tett az önkormányzat, de a nyomozóhatóság nem talált bűncselekményre utaló jeleket. Pedig 2010 után – és az azóta eltelt közel nyolc év alatt – nyilván gyerekjáték lett volna a „fideszesített” ügyészség erőteljes közbenjárására egy alkalmas, a tévében és a közmédiában állandóan mutogatható bűnöst találni. Úgyhogy, ezen tények figyelembevételével elég szánalmas tett volt Kovács Róbert részéről engem ebben az ügyben közvetlen vagy közvetett felelősnek beállítani…

3 – „Egy igen neves szakember, Ladányi János évekkel ezelőtt már készített egy tanulmányt a Bihari úti ingatlanról, aki már akkor és abban megfogalmazta azt a javaslatot, hogy hosszú távon ezt az épületet az önkormányzatnak meg kell szüntetnie.” És szövege közben a polgármester teátrálisan lobogtatott egy mappát, mintha az volna a hivatkozott Ladányi-elemzés!

Ami azt illeti, ennél nagyobb bűvésztrükköt talán még a híres Rodolfó sem tudott volna előadni!

A polgármester ugyanis mutatványával olyan hatást keltett a képviselők és a vendégek körében, mintha Ladányi egy elismert és megfellebbezhetetlen igazságügyi statikai szakértő lenne, akinek véleményére igenis adni kell. Ezzel szemben a valóság az, hogy Ladányi János elismert és neves szociológus (!), aki a mélyszegénységben – így a Bihari úton – élők sorsát, helyzetét kutatja, és a lobogtatott tanulmánya (ha az volt) egy szociológiai tanulmány!

Tehát Ladányi szerint a Bihari úti házat szociális-társadalmi és nem műszaki/statikai okok miatt kellene a földdel egyenlővé tenni – viszont az önkormányzat a botrány kipattanása óta műszaki/statikai/biztonsági okokra hivatkozva indokolja életveszélyesnek és lakhatatlannak a házat!

Nincs mit szépíteni: a polgármester egy ordas nagyot lódított, megvezetve a jelenlévő képviselőket, vendégeket. Én már szózata alatt rájöttem, hogy amit előad, az hazugság, de a kőbányai szabályok szerint a levezető annyit beszél, amennyit nem szégyell, nekem meg egyszer max. 2 percem lehetett volna (ha szót kapok), ami csak annyira elég, hogy elmondjam, hogy nem mond igazat.
Hírek