"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

A kőbányai drogturizmus – a D. Kovács Róbert Magánszínház "köz-veszélyes" ősbemutatója

2018-09-06
A kőbányai drogválság elég komoly ügy, nem szórakoztató (magán)színházba való téma. Ám a helyi teátrum mégis színdarabot kreált belőle. A legfőbb rendező és főszereplő előadja a hattyú halálát, miközben ő a fő felelőse az eszkalálódott helyzetnek.

(Kép: illusztráció Forrás: Kőbánya Blues facebook blog)

Azt gondoltam, hogy a kőbányai D. Kovács Róbert Magánszínház még nagyobb veszteségeket már nem tud okozni a kőbányaiaknak, de mégis sikerült. Míg én közel egy éve a testületi felszólalásaimban, webes írásaimban szakadatlanul arra hívtam fel a figyelmet, hogy a sok hibás és meg nem tett intézkedés miatt kezelhetetlenné válik a kőbányai droghelyzet, addig a magánszínház vezetője rendre engem fegyelmezett meg, mondván, hogy Kőbányán csend, rend, fegyelem van, feleslegesen ne keltsek feszültséget politikai haszonszerzésből. Így aztán minden, a drog-vészhelyet kialakulását közvetve vagy közvetlenül megelőző javaslataimat – a drogstratégiára vonatkozó (a leverésének nehezen magyarázható volta miatt), kivételével – lesöpörte ő az asztalról fideszes társaival együtt.

Most pedig, mikor már ő, a nagy rendező „ráébredt”, hogy tényleg "kaki" van a ventillátorban és most már nem tud ezen lenézéssel, kioktatással, pökhendiséggel úrrá lenni, inkább – általa is bevallottan - látszat jogi segítséget kért a belügyminisztertől. És micsoda színjáték: szinte a testületi előterjesztés elfogadásának pillanatában a BRFK már ki is adta az ukázt, hogy egy (két) hétig Kőbányán is razziáznak! Nyilván ez az „összejátszás” teljesen véletlen, nyilván nem volt semmilyen összebeszélés előtte! Ha annyira világos a helyzet, akkor miért is nem cselekedett a rendőrség előbb minden felhajtás és külön kérés nélkül? Ha pedig a polgármester szerint én csak hisztériáztam, akkor vajon ő mit is csinál ezzel a javaslatával és a médiás roadshowjával? Netán mégis a valósággal szembesítem (szembesítjük) egy ideje?

A helyzetet naponta undorral, félelemmel és az intézkedések hiányát indulattal  megélők kaptak is propaganda-meglepit tőle: tévés nyilatkozata szerint, ők egy éve már „kezelik a válságot”. Ez szépen hangzik, csak nem igaz. Példa rá az én javaslataim negligálása, és az is, hogy a drog-vészhelyzet kezelésére semmilyen egyéb városvezetői vagy képviselői javaslat nem került a testület elé. Az pedig, hogy ovis prevenciós program van és drogrehabilitációs központ is működik,  önmagában igaz, csak ezek nem egységben, egy komplex rendszerben működnek. Márpedig ennek a rendszernek nem csak a kicsikre kellene kiterjednie, hanem éppen azokra is, akik miatt drogtanya lett Kőbánya. De ilyen rendszer nincs! A Vajna-féle TV2 Mokkájában meg is lepte a riporter, amikor a színigazgató „mi odafigyelünk, mert mennyit költünk rá” és az ovis prevenciós propagandalózungok felmondása utáni megjegyzését így kezdte: „Olybá tűnik, mintha nem lenne egyik sem hatásos…”

Az igazi veszélyt leginkább a hozzáértést és főleg a polgárokért való önkormányzati működés szemléletmódját is helyettesítő,  mókusvakító propaganda felpörgetése jelenti. A „szómágia”, amibe belefogott a polgármester érdemi lépések megtétele nélkül. A célja: elbagatellizálni a helyzetet egy jó szóval, ami „leveszi” róla a felelősség terhét.  Futja erre is a 180 milliós propagandakeretből. És bizony meg is született a szó és a „sulykolandó” üzenet. Kicsi esélyét látom, hogy a Kőbányai Hírek következő számában (számaiban) a „mennyit költünk”, a „mennyire odafigyelünk” mellett a „nem mi tehetünk róla” üzenet ne oldalakat töltsön majd meg.

A helyzet elbagatellizálására az eszkalálódást „Hős utcai drogturzimussá” jelentékteleníteni több mint súlyos hiba!

Ugyanis neki is és biodíszlet fideszes társainak több éve minden eszköze meg van ahhoz, hogy önkormányzati szinten tegyenek a megelőzésről. Ha megteszik, akkor nincsenek olcsó, lepukkant lakások, nincsenek belföldről itt megtelepedett szegénysorsú „vendégek”, nincs „feketevonat”, nem a (csóró)drog, a cigi és az alkohol a leginkább megfizethető „szórakozás”. Mivel a polgármester maga sem bízik a jogi megoldás hatásosságában, jól látszik, hogy számára egy a lényeg: működjön a propaganda éppen az időközi önkormányzatiképviselő-választás kampányidőszakában! Vajon mit érdemel az a „városvezető”, aki nem egy adott probléma felbukkanásakor vezet be, hoz meg intézkedéseket, hanem megvárja a kellő pillanatot ahhoz, hogy ő – eljátszva az aggódó, tehetetlenségében megfáradt, kellő hatáskörrel már nem rendelkező és így magasabb helyhez segítségért fohászkodó „városvezetőt” – jófiúként tűnjön fel közönsége előtt?

TÉNY+

2018.09.04
Vajna-féle TV2 MOKKA Reggeli műsor
Kőbánya polgármestere: "A Hős utcát drogturizmus jellemezte a nyáron"
Polgármester: drogválság van Kőbányán
Kétségbeesett előterjesztést nyújtott be Kőbánya polgármestere a képviselő-testületnek, amelyben belügyminiszteri és rendőri intézkedést kért a kerületben tapasztalható drogválság miatt. A témában a Mokka vendége volt D. Kovács Róbert, az érintett kerület polgármestere.
https://tv2.hu/musoraink/mokka/269054_kobanya-polgarmestere-a-hos-utcat-drogturizmus-jellemezte-a-nyaron.html

2018.09.04
ATV Híradó
Brutális drogválság Kőbányán
(benne egy szipussal, aki "nyilatkozik is" a "razzia" negyedik napján, a Liget téren!)

Három nap alatt 67 embert állítottak elő a rendőrök a Hős utca környékéről, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A fokozott ellenőrzést Kőbánya polgármestere kérte a napokban a Belügyminisztertől, mert a droghelyzet már kezelhetetlenné vált a kerületben.
http://www.atv.hu/videok/video-20180903-brutalis-drogvalsag-kobanyan-a-belugyminiszteriumtol-kert-segitseget-a-polgarmester


DROGÜGYI INTÉZKEDÉSI "TÉNYÁLLÁS" (dátum szerint visszafele haladva)

ÖSSZEGEZVE
1. Pillanatnyilag NINCS érvényes és tényadatokon nyugvó önkormányzati közbiztonsági valamint drogellenes stratégia/koncepció.
2. A drogellenesre sajnálták a 15 millát, ezért csaknem 1 évvel az elfogadott határozatom után még mindig nincs meg, de főleg még megrendelve sincs.
3. Minden olyat nagy arccal és handabandázva elkövettek/elkövetnek, ami a kőbányaiak biztonságát veszélyeztetheti.

2018.08.30 Kampánykamu és "szófétis" előterjesztés a rendőrség akciójának kérésével. A polgármester maga ismerte be később, hogy nem számít eredményre...
Ekkor derült ki az is, hogy a 2017.12.14-i stratégiakészítő határozatom ellenére majd talán 2018.10. hónapban lesz rá pályázati pénz. 15 millát sajnáltak rá...

Előterjesztés
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény módosításának, valamint a belügyminiszter intézkedésének kezdeményezéséről (450. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/190159.pdf?v=18c50e8abcf84e3035a4a75bb6a84ecc
2018.04.26 Nem akartak rátenni a helyzetelemzésre és megoldási mód (stratégia) készítésére 15 millió forintot (kiderül az előterjesztésből), inkább pályáztunk.
Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására meghirdetett pályázaton való részvételről
http://kobanya.hu/index_vak.php?module=news&action=getfile&fid=189353
2017.12.14 Friss felmérés és megoldásmód (stratégia) elkészíttetésére tett (el is fogadott) határozati javaslatom.
Kiderült, hogy hivatalosan még a 2009-es önkormányzati stratégia volt érvényben, amit ugyanennek a 2007-es kutatási bázisára alapozva újított meg magának 2015-ben a KEF. Eddig a napig ráadásul a stratégia nem volt publikusan elérhető. Egy Word doksi volt valakinek a számítógépén.
Annak ellenére terjesztettem elő, hogy 2016-ban a polgármester már közölte, hogy ez a testület "nem fog elfogadni tőlem ilyet".

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2009-ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című dokumentumban rögzített drogstratégia felülvizsgálatáról és szükség szerint módosításáról
http://www.kobanya.hu/index_vak.php?module=news&action=getfile&fid=188525
Jegyzőkönyv
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/188588.pdf?v=048c67ebc72331767ad7e2d5eb072ea6
Kőbányai Kábítószer ellenes Stratégia (2015-2020)
http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/188561.pdf?v=d3d9656efd0980bf4074c72b4df77703
2017.10.19. Tárgyalni sem engedett előterjesztésem a kutyások szabad mozgásának biztosítására, az akkor már érzékelhetően súlyosbodó droghelyzet első azonnali lépéseként. Bűnmegelőzési "ökölszabály": legyen mozgás, főleg a fedett/fedhető tereken/parkokban, mert az zavarja az "alkeszolást".
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításával a „Felelős állattartásról, gazdához vagy állatbaráthoz köthető közterületi állatmegjelenés” újraszabályozása

Radványi Gábor fideszes frakcióvezető- és alpolgármester javaslatára nem engedték tárgyalni (levették napirendről), mert annyira jó a rendelet. Majd hülyét csinálva magukból, pár perccel később mégis csak módosították ezt a nagyon kiváló és alaptörvény szilárdságú rendeletet.
Előterjesztés
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187933.pdf?v=301759bceab1672bc26602f84d7f5208
Jegyzőkönyv
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/188008.pdf?v=8319bc73715f0f1b14fa6eb2e883da9c
Idézet a napirendről levetett előterjesztésemből:
"l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – az együttélési rendeletében egy szakaszban, azon belül egy bekezdésben és egy ehhez tartozó mellékletben szabályozta többek között ez utóbbiban felsorolt ingatlanokban (parkokban) a póráz nélküli kutyasétáltatás alapvető szabályát. A szabályozás [14.§ (4) bekezdés és a 2. melléklet] eredményeképpen a közterületek biztonsága lazult, a drogterjesztés és közterületi drogfogyasztás erősödött."
2016.11.19 A polgármester eddigre gyűjtötte be 2014-óta a hatáskörök tekintélyes részét az Önkormányzati Testülettől. A "fás szárú növények ura" volt az "utolsó", amit a biodíszlet fideszes többség átruházott.
Az SZMSZ melléklet 32. pontja:
"Dönt a telepitendő fás szárú növények fajtájáról és az ültetés helyéről."
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=2ahUKEwjuu_vi16HdAhWMmLQKHfgUCg8QFjAOegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kobanya.hu%2Findex.php%3Fmodule%3Dregulations%26action%3Dgetfile%26rid%3D2999&usg=AOvVaw2UZTWx_LGIsPuHwK--T-yz
Csak egy apróság - a módosító rendeletben 33. számmal szerepel a "fás szárú" rendelkezés. Szóval "komoly" színvonalú az előterjesztés.
Előterjesztés
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/185758.pdf?v=901cbb49d21f54d4ea063ff4d2a4050e
2016.05.26 A kutyakitiltó rendelet hatályba lépése előtti utolsó lehetőség a biztonságot is veszélyeztető intézkedés megállítására. Előterjesztettem a kitiltó passzus hatályon kívül helyezését és egy komplexebb megoldásmód előkészítésének lehetőségét. LEVERTÉK!
Pedig kutyások is eljöttek és mondták el a véleményüket és érvekkel kérték a felelős mérlegelést.
Felhívták a figyelmet a közterületekről való kitiltásuk és "jogtalanításuk" veszélyére. AZAZ FIGYELMEZTETTÉK A POLGÁRMESTERT ÉS A FIDESZES TÖBBSÉGET A DÖNTÉSÜK KÖVETKEZMÉNYÉRE!

Előterjesztés
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/184710.pdf?v=72a9dac6f20bacd9ad4469701eaed030
Jegyzőkönyv
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/184853.pdf?v=ca4623b8643e0f5894d93bd978016999
Hozzászólásokból:
...Klára:
"Szeretne rávilágítani ennek a gettóba zárásnak a biztonságukra, a fiatalokra, gyerekek, de főleg a nők biztonságára gyakorolt várható hatására. Be kell látni, a kutyások a puszta jelenlétükkel biztonságérzetet nyújtanak a parkokat látogatóknak, távol tartják a bűnözőket, drogosokat, kétes elemeket azzal, hogy ott vannak, hogy mozgás van, és ennyi elég is.
Hogy menjenek ki az egészségük érdekében sétálók, futók a parkokba, a tóhoz, hogy merjék leengedniapáka lányaikat, férjek a feleségeiket futni, sétálni este? Mi lesz sötétedés után, előre látható? Ellepik az amúgy is gyéren megvilágított parkokat azok a kétes alakok, akik pont a sötétet, a teljes kihaltságot használják ki illegális tetteikhez, pont, mint a Népligetet Mi kell történjen, esetleg egy újabb soroksári gyilkosságnak ahhoz, hogy belássák, gondolkozzanak, nem jó ez így?
El fogja vállalni a felelősséget a Tisztelt Testület és a tisztelt Polgármester úr, ha ne adj isten történik valami szömyűség? Nem ésszerűbb a megelőzés, mint utólag sajnálkozni, szabadkozni a hozzátartozók felé? Nézzék meg, most mi van a parkoknak egyelőre csak a szélén és még csak sötétben.
Tizenévesek alkoholizálnak, biofüveznek, gondoljanak bele mi lesz, ha eltűnnek a kutyások.
Ezek az utópisztikus családi piknikek délután véget érnek, de mi lesz azután, mi lesz ősszel, télen, hóban, esőben? Tényleg önként átadják a gyönyörű parkjaikat a kutyások helyett a kétes alakoknak? Tényleg naivan itt bárki is elhiszi, hogy az általa felvetettek nem fognak megtörténni?
Kér mindenkit, hogy érezze döntése erkölcsi súlyát, gondoljon annak várható következményeire."

Meghívóban nem szerepelt, de az SZMSZ-t is módosította a testület - kutyás főnök lett átruházott hatáskörrel a polgármester - SZMSZ 3. melléklet 30. pontja lett felbővítve
http://kobanya.hu/index.php?module=regulations&action=getufile&ruid=194
A módosító előterjesztés
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/189436.pdf?v=191931691feee51d559572918b61ecfc
Azóta kizárólagos egyszemélyi felelőse a polgármester!
2016.03.26 A testület tárgyalta a szociális rendelet módosítását a jegyző előterjesztésében.
Módosító javaslatként terjesztettem be ez alkalommal (negyedik alkalommal) a rendelet "lakáskarbantartási támogatással" való kiegészítését.
Durva személyeskedés és kekeckedés és a polgármester kijelentette: amíg ez a testület lesz, nem fogadnak el előterjesztést tőlem. Negyedszer is leverték!
Sőt! Kifejezték, hogy minek a polgároknak, inkább az önkormányzati vagyonra kell költeni.
Miközben tudhatóan régi és lepukkant a kőbányai lakásállomány nagy része, amelyik természetesen "vonz" egyfajta "közönséget".
Jegyzőkönyv (7. napirendi pont)
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/186603.pdf?v=aa8b187579a3e1988dcf2010ead8446d
2015.12.17 Kutyák/kutyások szabad mozgásának megszűntetése 2016.június 1-től
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/183701.pdf?v=870c7accc53fc95dd7b6d958b63dc4f1
Jegyzőkönyv
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/183799.pdf?v=a9674d3fc56e27fbb9bb699f0a382d30

2015.04 Kőbányai KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)  készít magának egy 2020-ig tartó kábítószer-ellenes stratégiát (ekkorra készült el). Amit a városvezetőkön kívül nem lát senki egészen 2017.12.14-ig
Ebben a prevencióra teszik a hangsúlyt. A 2009-es "szoci" stratégia klónja.

http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/188561.pdf?v=d3d9656efd0980bf4074c72b4df77703


---------------------------------------
2015.03.19
Ferencvárosi Drogstratégia (önkormányzati) - felmérésen alapul - szintén hozzálátnak a "hozzáférés szűkítésnek", azaz a kiszorításnak

2014.október

ÚJABB FIDESZES és KOVÁCS RÓBERT TEJHATALOM
Kovács Róbertet választották Kőbánya polgármesterévé és győzőtt valamennyi választókerületben a Fidesz jelöltje.

2014. január
A 8. kerület stratégiát váltott - kiszorítás (hivatalosan hozzáférés szűkítés és rendőri fellépés)

2010. október
FIDESZES és KOVÁCS RÓBERT TEJHATALOM
A FIDESZESEK SZERINT AZ ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE KŐBÁNYÁN
Előtte csak szenny, káosz, pusztulás és romok voltak Kőbányán. Ők kezdték az "újjáépítést".

----------------- FIDESZES IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE KŐBÁNYÁN ------------------


2009.09.24.
Ehhez képest még mindig hatályos,  önkormányzati drogstratégia készült felméréssel és hozzáértők által.
Meg sokminden más is, ami a kőbányaiak életét és biztonságát lett volna szolgálni.

Javaslat  a Kőbányai  Drogstratégia elfogadására  és a Kőbányai  KEF működtetésének  támogatására  
http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/171222.pdf

2006
Létrejön a kőbányai KEF, azaz Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Hírek